Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / PRESSMEDDELANDE: MATTIAS GÖRANSSON FÅR ELDH-EKBLADS FREDSPRIS

PRESSMEDDELANDE: MATTIAS GÖRANSSON FÅR ELDH-EKBLADS FREDSPRIS

2018-05-19

Svenska Freds har i år utsett journalisten och författaren Mattias Göransson till mottagare av Eldh-Ekblads fredspris.

Bild på Mattias Göransson.
Mattias Göransson. Foto: Ola Kjelbye

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har i år utsett journalisten och författaren Mattias Göransson till mottagare av Eldh-Ekblads fredspris, föreningens förnämsta utmärkelse. Han får priset för att han med boken “Björnen kommer” synliggjort nationella vanföreställningar men också öppnat upp för ett mer sansat samtal om försvars- och säkerhetspolitik.

”Nu mer än någonsin behövs en mediebevakning av säkerhets- och försvarspolitiken som präglas av eftertänksamhet, kompetens, analys, källkritik och sakligt ifrågasättande. Vi behöver en offentlig debatt om försvars- och säkerhetspolitik som också vågar ifrågasätta och inte enbart präglas av grupptänkande och mönsterseende. Dessa frågor är viktigare än så”, skriver Svenska Freds i motiveringen.

Priset delas årligen ut till den som under den föregående treårsperioden verkat för fred och samförstånd mellan människor och mot rädslor, aggressivitet eller upprustning.

– Att skriva den här boken var att medvetet utsätta sig för det motstånd som uppstår när man går emot en folkopinion, hur ogrundad och missriktad den än må vara. Då är det extra skönt att bli belönad med ett så fint pris, kommenterar Mattias Göransson.

Mattias Göransson tar emot priset i dag på Svenska Freds 135-årskongress, som hålls på Långholmens folkhögskola i Sundbyberg.

– Få områden rymmer så många exempel på falska nyheter, masshysterier och kollektiva vanföreställningar som den svenska idén om ett akut hot från Ryssland. Man blir inte populär när man påpekar detta faktum. Därför är det dubbelt härligt att även Svenska Freds vågar gå emot strömmen genom att belöna min bok, säger Mattias Göransson.

Hela motiveringen till 2018 års pris lyder:

”2014 blev startskottet, inte bara för en ny ubåtsjakt, utan också för en bevakning och debatt starkt präglad av spekulation och ryktesspridning. Det blev också startskottet för en djuplodande analys, ett antal artiklar och en bok som, från andra världskriget fram till nutid, gör upp med spökraketer och sillpruttar, ubåtsjakter och påstått allmänt sabotage.

Nu mer än någonsin behövs en mediebevakning av säkerhets- och försvarspolitiken som präglas av eftertänksamhet, kompetens, analys, källkritik och sakligt ifrågasättande. Vi behöver en offentlig debatt om försvars- och säkerhetspolitik som också vågar ifrågasätta och inte enbart präglas av grupptänkande och mönsterseende. Dessa frågor är viktigare än så.

Sällan har en bok kommit så lägligt som den modiga Björnen kommer, både för sitt synliggörande av våra nationella vanföreställningar men också för att den öppnar upp för ett mer sansat samtal.

Mattias Göranssons gedigna arbete är en pelare att luta sig mot när misstänkliggöranden och härskartekniker reducerar den säkerhetspolitiska debatten till att handla om vilka vapensystem Sverige ska köpa in härnäst, utan att någon ställer den viktiga frågan varför?

När hela havet stormar behöver vi fler journalister och opinionsbildare som likt årets pristagare ställer sig upp och nyktert ropar:

Men kejsaren har ju inga kläder på sig!”

Priset består av avkastningen på den donation makarna Nils och Signe Eldh-Ekblad gjorde vid prisets inrättande. Summan uppgår till cirka 5000 kronor per år.

Eldh-Ekblads fredspris har delats ut sedan 1960. Bland tidigare mottagare märks bland annat Per Anders Fogelström (1960), Ingvar Bratt (1986) Anita Dorazio och Hédi Fried (1999), Peter Englund (2002), Thomas Hammarberg (2006), Blank Spot Project (2016) och Afrah Nasser (2017).

Kontakt:

Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds: 070 954 05 13, agnes.hellstrom@svenskafreds.se

Mattias Göransson: 070 770 69 03, mattias@magasinetfilter.se

Pressbilder Mattias Göransson