Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / PAX#3 23: DELRAPPORT OM NATO: KÄRNVAPEN PÅ SVENSKT TERRITORIUM ÄR INTE UTESLUTET

PAX#3 23: DELRAPPORT OM NATO: KÄRNVAPEN PÅ SVENSKT TERRITORIUM ÄR INTE UTESLUTET

2023-11-10

Just nu samarbetar Svenska Freds med Svenska Läkare mot Kärnvapen kring en gemensam Natorapport som reder ut  vad ett svenskt Natomedlemskap kan innebära. I den andra av sex delrapporter utreds frågan om kärnvapen på svenskt territorium. 

Sverige tillhör nu den minoritet av världens länder som inte står bakom FN:s konvention om kärnvapenförbud. Historiskt har Sverige en lång tradition av arbete mot kärnvapen, men denna position utmanas nu av att ett svenskt Natomedlemskap innebär ett godkännande av Natos kärnvapendoktrin. Under översynskonferensen för FN:s kärnvapenförbud i augusti 2022, lämnade Sverige det humanitära initiativet med hänvisning till Natoansökan. Natos kärnvapendoktrin ansågs inte vara förenlig med löften om att aldrig under några omständigheter använda kärnvapen. Vad innebär denna förändrade attityd för oss som bor i Sverige?

Kärnvapen utgör kärnan i Natos militära strategi för avskräckning. Amerikanska kärnvapen finns utplacerade i fem av Natos medlemsländer. Detta kallas för nuclear sharing. Det dokument som fastställer kärnvapenalliansens strategiska koncept är politiskt och inte juridiskt bindande. Vissa länder har därför kunnat besluta om förbud mot kärnvapen på sitt territorium. Sveriges riksdag har antagit en policy mot kärnvapen på svenskt territorium i fredstid, men en sådan policy utesluter inte att kärnvapen kan föras in i Sverige. Det är också otydligt vad som skulle gälla i en situation då det inte längre är fredstid. Men det går att göra mera. Exempelvis har Finland och Litauen lagstiftat mot kärnvapen på sitt territorium även i krigstid.

Ladda ner vår senaste delrapport och läs mer om konsekvenserna av ett svenskt medlemskap i kärnvapenalliansen Nato.

Rapporten syftar till att tydliggöra Natos uppbyggnad och reda ut frågetecken kring bland annat kärnvapen på svenskt territorium, inverkan på nedrustningspolitiken, var besluten fattas och vilken insyn och transparens det finns inom Nato. Ett antal kapitel släpps enbart av Svenska Freds, bland annat för att utreda hur värnpliktiga och vapenexportsprövningar kan påverkas av ett Natomedlemskap. Under hösten släpps delrapporter innan rapporten lanseras i sin helhet i december. Flera delrapporter finns redan nu på vår hemsida! 

SVENSKA FREDS OM NATO: Att ingå i en militärallians som inkluderar odemokratiska stater och vilar på kärnvapen, gör inte Sverige säkrare utan bidrar till ökad osäkerhet och polarisering både här och i världen. Att värna om demokratin, folkrätten, mänskliga rättigheter och nedrustning är grundvärden i svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Grundvärden som alla riskerar att urholkas i och med ett svenskt Natomedlemskap. Vi fortsätter att motsätta oss ett svenskt Natomedlemskap. Läs det senaste om Sveriges Natoansökan och kärnvapenfrågan på svenskafreds.se/upptack/ och i våra sociala medier @svenskafreds

Skribent: Per Lindman