PAX: SVERIGE FORTSÄTTER STÖTTA VAPENEXPORT TILL UAE

På vapenmässan IDEX i Abu Dhabi i februari var Saab bland de företag som marknadsförde sig mot en framväxande emiratisk militärindustri. Trots den svenska regeringsöverenskommelsen om att inte exportera krigsmateriel till de krigförande parterna i Jemen får exporten fortsatt stöd av den svenska ambassaden.

På vapenmässan IDEX i Abu Dhabi i februari var Saab bland de företag som marknadsförde sig mot en framväxande emiratisk militärindustri. Trots den svenska regeringsöverenskommelsen om att inte exportera krigsmateriel till de krigförande parterna i Jemen får exporten fortsatt stöd av den svenska ambassaden. Tisdag 26 mars är det fyra år sedan flyganfallen mot Jemen inleddes.

Saab fördjupar samarbetet med sin emiratiska partner Tawazun. Avtalet skrevs under på den stora vapenmässan IDEX i februari och är nästa steg mot en produktions- och utvecklingsverksamhet i Abu Dhabi. Saab är på väg att leverera tre radar- och stridsledningssystem till Förenade arabemiraten. Vid signeringen på IDEX, liksom när Saab öppnade sin verksamhet i landet 2017, deltog den svenska ambassadören i Abu Dhabi, Henrik Landerholm, som en del av det svenska exportstödet.

I den så kallade Januariöverenskommelsen, mellan S, MP, C och L, finns en skrivning om att inte godkänna vapenexport till ickedemokratier som deltar militärt i kriget i Jemen. Detta ställningstagande påverkar enligt Henrik Landerholm dock inte ambassadens uppdrag att stödja exporten av krigsmateriel till Förenade arabemiraten. Ställningstagandet inkluderades inte i regeringsförklaringen eller i utrikesdeklarationen, vilket har betydelse säger Henrik Landerholm.

– Så länge det inte finns en tydligare kodifiering så har jag ingen anledning att omedelbart ändra något förhållningssätt i det hänseendet. Och det har ju mycket att göra med den långvariga relationen mellan UAE och Saab, och därmed också Sverige, när det gäller det flygburna radarsystemet, säger Henrik Landerholm.

Samtidigt som de internationella vapenföretagen visade upp sina produkter på IDEX fortsatte den saudiledda koalition, där Förenade arabemiraten ingår, sin starkt kritiserade krigföring i Jemen. Koalitionens attacker har lett till vad FN kallat den största humanitära krisen sedan organisationen bildades. Flera länder har, i ljuset av koalitionens krigföring och mordet på journalisten Jamal Khashoggi hösten 2018, skärpt sin vapenexport till Saudiarabien eller till hela koalitionen. Ställningstagandet mot vapenexport till ickedemokratier som deltar militärt i Jemenkonflikten var en av få utrikespolitiska punkter i den svenska regeringsöverenskommelsen. Sedan drygt ett år finns också ett demokratikriterium i det svenska regelverket för vapenexport.

Vapenimporten till länder i Mellanöstern ökade med 87 procent mellan 2009-2013 och 2014-2018, enligt nya siffror från fredsforskningsinstitutet Sipri. Förenade arabemiraten är världens sjunde största vapenimportör och satsar på att bli mer självförsörjande och på att bygga upp en egen kapacitet att producera och exportera krigsmateriel. Saab beskriver det avtal som skrevs under på IDEX som ”en milstolpe på vägen mot en emiratisk försvars- och säkerhetsindustri i världsklass”.

I företagets monter på vapenmässan visades bland annat en bild på Abu Dhabis skyline. Ett av de system som gavs en framträdande plats var radar- och stridsledningssystemet Globaleye, eller SRSS – Swing role surveillance system – som det kallas i Förenade arabemiraten. Denna sorts system kan enligt fredsforskningsinstitutet Sipris vapenexpert Pieter Wezeman ha en roll i att upprätthålla den saudiledda koalitionens blockad av Jemen, av vapen men även mat. Även redan levererade Erieye-system har denna funktion men med det utvecklade Globaleye skulle kapaciteten öka.

– Erieye och ännu mer Globaleye är byggda för att spela en viktig roll i luft- och sjöövervakning och de kan därmed såklart användas av UAE och Saudiarabien för att upprätthålla blockaden av Jemen, säger Pieter Wezeman.

Saabs presschef Ann Wolgers kommenterar via mejl: ”Rent generellt går vi aldrig in på hur våra kunder använder våra system – det är en fråga för dem att svara på. Erieye-systemet är designat för övervakning av luften.”

Att systemet skulle ha använts för att upprätthålla blockaden är inget som den svenske ambassadören känner till.

– Jag har ingen information att det svenska systemet skulle ha använts till något sådant. Överhuvudtaget, säger Henrik Landerholm.

Ambassaden har täta förbindelser med Saab och ger stöd till företagets försäljning i landet bland annat i möten mellan Saab och ledande emiratiska näringslivsrepresentanter.

Samtidigt som den svenska ambassaden i Abu Dhabi har som uppgift att ge stöd till krigsmaterielindustrins försäljning i landet ska den även föra fram Sveriges kritik mot det sätt som den saudiledda koalitionen, däribland Förenade arabemiraten, bedriver sin krigföring.

– Det där är ju en balansgång som alla länder med en exporterande försvarsindustri naturligtvis står inför. Där har ju olika länder gjort olika bedömningar. Jag hoppas att jag både klarar av att hålla två tankar i huvudet samtidigt och att hålla tungan rätt i mun när jag talar om de olika frågorna. Jag har inte uppfattat någon misstro mot Sverige på grund av detta, säger den svenske ambassadören Henrik Landerholm.

Text och foto: Linda Åkerstöm

Pressbilder:
Saab på vapenmässan IDEX i Abu Dhabi i februari