AGNES HAR ORDET: DET SVENSKA MYNTETS TVÅ SIDOR

Maj 2019. I utkanten av huvudstaden arrangeras tre vapenmässor för att marknadsföra världens största vapenföretag på Stockholmsmässan. I en annan del av huvudstaden, på den internationella fredskonferensen Stockholm Forum on Peace and Development, samlas deltagare från hela världen för samtal om fred och utveckling.

av Miriam Refai

Maj 2019. I utkanten av huvudstaden arrangeras tre vapenmässor för att marknadsföra världens största vapenföretag på Stockholmsmässan. I en annan del av huvudstaden, på den internationella fredskonferensen Stockholm Forum on Peace and Development, samlas deltagare från hela världen för samtal om fred och utveckling.

På de tre vapenmässorna medverkar några av de företag som svartlistats för sin delaktighet i kärnvapenproduktion. Ett av dem, Lockheed Martin, är även tillverkare av den bomb som dödade 40 skolbarn i Jemen i augusti 2018. I ett krig som beskrivs av FN som den största humanitära katastrofen i världen. På den internationella fredskonferensen medverkar bland andra Dr Sima Samar. Hon är del av en oberoende afghansk kommission som rapporterar om brott mot mänskliga rättigheter. I sitt tal uppmanar hon alla i publiken att resa sig för en tyst minut för alla dem som mist livet i väpnad konflikt.

I juni, knappt en månad efter att de tre vapenmässorna med svartlistade kärnvapenproducerande företag ägt rum på Stockholmsmässan, planeras ett högnivåmöte om kärnvapennedrustning i Stockholm, på initiativ av utrikesminister Margot Wallström. Syftet är att få igång ett samtal om hur vi ska nå en kärnvapenfri värld med de verktyg som finns. Ett rimligt första steg borde vara att stigmatisera de företag som driver på utvecklingen, kväva legitimiteten för dem som moderniserar och utvecklar massförstörelsevapen. Porta dem från våra lokaler. Ett självklart andra steg vore att gå med i FN:s förbud mot kärnvapen och tydligt höja vår röst för nedrustning.

I december 2018 gick de stridande parterna i Jemenkriget med på att mötas i ett fredssamtal i Sverige, efter hårt diplomatiskt arbete från svenskt håll. Syftet var att hitta en väg mot vapenvila och fred. Ett knappt halvår senare, i april 2019, avslöjades att svensk krigsmateriel har använts i kriget i Jemen.

Det är två sidor av samma mynt. Den humanitära stormakten Sverige som exporterar vapen till krig. Värd för fredssamtal och fredskonferenser. Samlingspunkt för världens största vapenföretag så att de kan marknadsföra sina produkter. I huvudstadens ena ände håller vi en tyst minut för de människor som mist sina liv i väpnad konflikt. I stadens andra ände marknadsförs de företag vars vapen möjliggör att krigen fortsätter.

Så länge Sverige exporterar vapen kommer de att användas. De kommer att dyka upp i de mest fasansfulla situationer och de kommer att användas mot civila, vuxna och barn. Sveriges regeringen har möjlighet att stoppa all vapenexport till de diktaturer som är del av det krig som hittills dödat mer än 85 000 människor, som kallats ”kriget mot barnen”. Världens värsta humanitära katastrof. Men ännu har ställningstagandet inte gjorts.

Två sidor av samma mynt. Det är dags att sluta singla slant om vilken av sidorna som ska färga svensk politik och svenskt agerande. Det är inte bara människors liv som står på spel, utan även vår trovärdighet och vår framtid.