Home / Upptäck / Vapenexport / PRESSMEDDELANDE: Nytt verktyg synliggör svensk vapenexport

PRESSMEDDELANDE: Nytt verktyg synliggör svensk vapenexport

2023-06-07

Vapenkartan är en kunskapsbas där du kan se ett urval av de länder dit svensk krigsmateriel exporterats, exporteras eller marknadsförs.

I samband med riksdagens årliga debatt om svensk vapenexport lanserar Svenska Freds idag Vapenkartan – ett interaktivt verktyg som tillgängliggör information om vapenaffärer och svenska vapenkunder.

– Vi har skapat Vapenkartan för att på ett lättillgängligt sätt sprida information om den svenska vapenexporten och de länder som svenska vapenföretag säljer till. Vi hoppas att verktyget ska bidra till att läsare lär sig mer och intresserar sig för frågan, säger Linda Åkerström, policychef på Svenska Freds.

Sverige är i förhållande till landets storlek en stor aktör i den globala vapenindustrin. Enligt fredsforskningsinstitutet Sipris sammanställningar av den internationella vapenhandeln av större vapensystem var Sverige den 13:e största vapenexportören åren 2018-2022. 2022 års statistik över den svenska vapenexporten visar försäljning till odemokratiska länder, länder som är i väpnade konflikter och länder med stora brister i respekt för mänskliga rättigheter.

Åren 2020–2022 gick enligt Svenska Freds statistik mer än en tredjedel, 36% av den svenska vapenexporten till icke-demokratier, det vill säga länder med stora demokratiska brister på ett eller flera områden. På listan av svenska vapenkunder finns bland annat Saudiarabien, Qatar, Kuwait samt Förenade arabemiraten som 2020 och 2021 var var Sveriges största vapenkund.

– Det senaste årets debatt om svensk vapenexport har dominerats av frågan om vapenstöd till Ukraina och andra viktiga aspekter av den svenska vapenexporten har hamnat i skymundan. Vi hoppas att Vapenkartan kommer att hjälpa till att rikta ljuset mot Sveriges omfattande vapenexport till icke-demokratier och länder som inte respekterar mänskliga rättigheter och vilka konsekvenser den exporten får, säger Linda Åkerström, policychef på Svenska Freds.

Vapenkartan är ett verktyg som synliggör vilka de svenska vapenkunderna är, hur exporten ser ut och de skandaler som omgärdar den svenska vapenindustrin. Du kan bland annat lära dig om hur mycket krigsmateriel som har sålts, om köparlandets demokratiska status och situation vad gäller mänskliga rättigheter samt om landet är i väpnad konflikt. Den vänder sig till studenter, journalister och intresserad allmänhet.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL VAPENKARTAN!

KONTAKT

Maja Landin

Pressekreterare

maja.landin@svenskafreds.se

070-763 48 57

Linda Åkerström

Policychef och sakkunnig i vapenexportfrågor

linda.akerstrom@svenskafreds.se

070-763 48 51

Pressbild på Linda Åkerström finns här.