Home / Upptäck / Vapenexport / INGET ABSOLUT FÖRBUD MOT VAPENEXPORT TILL DIKTATURER

INGET ABSOLUT FÖRBUD MOT VAPENEXPORT TILL DIKTATURER

2017-10-24

I dag kom regeringens proposition om nytt regelverk för den svenska vapenexporten.

I dag kom regeringens proposition om nytt regelverk för den svenska vapenexporten. Det är bra att ett nytt regelverk äntligen kommer på plats och att de stora riskerna med vapenexport till ickedemokratier erkänns, någonting som Svenska Freds arbetat för sedan 1990-talet. Men skrivningarna är dessvärre för vaga för att garantera att diktaturer och länder med grava demokratiska brister inte får köpa svensk krigsmateriel.

Vad som vid första anblicken kan se ut som ett skarpt förslag försvagas av en rad kryphål. Sedan riksdagens beslut 2011  om att skärpa regelverket för svensk vapenexport har krigsmateriel exporterats till ickedemokratier för mer än 20 miljarder kronor. Den skrivning som riksdagen ska fatta beslut om är öppen för tolkning. Nu är det upp till bevis för riksdag och regering att visa att de menar allvar med skärpningen.

– Efter denna väldigt långa process för att komma fram till ett nytt regelverk har vi och många med oss stora förväntningar på att det verkligen leder till att Sveriges export till gravt odemokratiska länder stoppas. Sverige har alltför länge stått på fel sida genom att på detta sätt bidra till att stärka förtryckande regimer och hålla demokratiska krafter nere. Vi förutsätter att regeringen i och med införandet av ett demokratikriterium kommer att se till att den nya lagstiftningen faktiskt leder till omfattande förändring i praktiken, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds.

Regeringen föreslår i propositionen bland annat ett demokratikriterium som innebär att den mottagande statens demokratiska status ska vara ett centralt villkor för att export ska beviljas. Grava brister i den demokratiska statusen ska utgöra ett hinder för tillstånd för export av krigsmateriel. Respekt för mänskliga rättigheter ska redan nu vara ett “centralt villkor” för export. Trots det har vapenexport ändå godkänts till länder som Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Thailand. Om mänskliga rättigheter verkligen hade varit ett centralt villkor hade diskussionen om att införa ett demokratikriterium inte behövts.

– Att Sveriges krigsmaterielexport till diktaturer och icke-demokratier stoppas är en förutsättning för en trovärdig svensk utrikespolitik. Om Sverige ska stå upp för demokrati kan vi inte samtidigt legitimera och stärka diktaturer med vapen. Att ett lands demokratiska status ska utgöra “ett hinder” är alldeles för vagt – hur högt är ett hinder? säger Agnes Hellström.

– Att handelsminister Ann Linde just nu är med en handelsdelegation i diktaturen Saudiarabien tillsammans med bland annat Saabs styrelseordförande Marcus Wallenberg sänder dessutom ut oerhört problematiska signaler, säger Agnes Hellström.

Även i fortsättningen ska enligt propositionen en helhetsbedömning göras där situationen för mänskliga rättigheter och demokratisk status vägs mot försvars- och säkerhetspolitiska intressen som anses tala för export. Skrivningarna garanterar inte att diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter inte får köpa svensk krigsmateriel. Därför kommer öppenheten kring besluten att vara avgörande för att kunna utkräva ansvar för hur vapenexporten kommer att se ut i praktiken.

– Det är en stor besvikelse att flera av de förslag som presenterades av den parlamentariska krigsmaterielexportöversynskommittén (KEX) för att öka transparensen och möjliggöra ansvarsutkrävande har fallit bort. Detta är ett politikområde med mycket liten demokratisk insyn och möjlighet att ställa politiker till svars för sin vapenexportpolitik. Det är orimligt att beslut och bedömningar i en så här kontroversiell politisk fråga får fortsätta gömmas bakom sekretesstämplar, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.