SAAB BESLUTAR OM ATT FORTSÄTTA VAPENEXPORT TILL KRIGFÖRANDE LÄNDER

I samband med Saabs årsstämma på onsdagen den 1 april röstade vapenföretagets aktieägare ned ett förslag om att stoppa Saabs försäljning av krigsmateriel till krigförande länder. Saab har som avsikt att fortsätta denna export, som kan spåras till bland annat kriget i Jemen och andra konflikthärdar.

I samband med Saabs årsstämma på onsdagen den 1 april röstade vapenföretagets aktieägare ned ett förslag om att stoppa Saabs försäljning av krigsmateriel till krigförande länder. Saab har som avsikt att fortsätta denna export, som kan spåras till bland annat kriget i Jemen och andra konflikthärdar.

Omröstningen hölls under Saabs årsstämma i centrala Stockholm på onsdagen, efter att Svenska Freds presenterat ett ärende som föreslår att Saab ska stoppa all sin vapenförsäljning till krigförande länder. I ärendet hänvisar Svenska Freds till Saabs egen uppförandekod och hållbarhetspolicy och föreslår att stämman beslutar om “att Saab, i enlighet med Agenda 2030 mål 16 om att motverka alla former av våld och dödligt våld, upphör med all försäljning och leverans av krigsmateriel till krigförande länder”.

  • Omröstningen idag visar att Saab kommer att fortsätta med en mycket destruktiv export – om inte ansvariga politiker sätter stopp. Först och främst måste regeringen göra det som krävs för att stoppa vapenexporten till kriget i Jemen – världens värsta humanitära katastrof, säger Agnes Hellström, ordförande i Svenska Freds.

 

Bristfällig lagstiftning mot vapenexport till diktaturer

Beslutet på Saabs årsstämma ger en tydlig signal om att den svenska lagstiftningen för vapenexport, som skärptes 2018, inte är tillräcklig för att stoppa vapenhandeln med krigförande länder. Inte ens till länder som fortsatt bryter mot den internationella humanitära rätten.

Under förra året visade avslöjanden i bland annat TV4 att Saabs krigsmateriel använts i kriget i Jemen. Saabs stridslednings- och radarsystem Erieye kan kopplas till en blockad som hindrar mat och livsviktiga förnödenheter att nå Jemens civilbefolkning. Blockaden upprätthålls av bland andra Förenade Arabemiraten, som har köpt Saabs radar- och stridsledningssystem GlobalEye. Att hindra hjälp från att nå behövande människor i en krigssituation är ett krigsbrott. 

  • Människors rätt till fred måste sättas framför vapenindustrins vilja till försäljning. Ytterst är det regeringens och riksdagens politiska ansvar att sätta stopp för att svensk vapenexport bidrar till lidande och förstörelse för befolkningen i Jemen och andra krigshärdar, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds.

 

Svenska Freds äger sedan i början av 2000-talet en aktie i Saab för att kunna granska och ställa kritiska frågor kring den svenska vapenexporten, bland annat i samband med Saabs årliga bolagsstämma. 

Mer information:
Svenska Freds ärende till Saabs årsstämma
Vårt anförande

Kontakt:
Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds:
0709-540513, agnes.hellstrom@svenskafreds.se  

Ingrid Heller, pressekreterare:
0707-63 48 57,  ingrid.heller@svenskafreds.se