Home / Upptäck / Vapenexport / PAX 4/16: SÅ FUNKAR SVENSK VAPENEXPORT

PAX 4/16: SÅ FUNKAR SVENSK VAPENEXPORT

2016-12-08

Linda Åkerström har skrivit boken som hon önskade fanns: en grundkurs i svensk vapenexportpolitik.

Svenska Freds nya bok tar ett helhetsgrepp om den svenska vapenexporten, från historien till de senaste skandalerna.

– Jag har tänkt att den kan vara som en kökspall som man ska kunna ta fram för att nå högre upp i skåpen. Jag hoppas att boken ska kunna spara människor tid, göra det lättare för människor som inte är så insatta att delta i debatten. Det kan kännas skräckinjagande att gräva i frågan om vapenexporten, jag hoppas på fler och bättre uppsatser och bättre journalistik. Ambitionen är att bidra till det.

Vapenexporten hamnar ofta i medier och blir känd för allmänheten när det handlar om olika skandaler. Linda Åkerström hoppas att boken ska kunna ge en förklaring till hur skandalerna kunnat uppstå.

I ett och ett halvt år har Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds, gjort research för och skrivit på boken ”Den svenska vapenexporten” som svarar på de frågor som Svenska Freds ofta får från journalister, aktivister och allmänheten.

Helhetsgrepp

I slutet av november kom den från tryckeriet. Boken tar ett helhetsgrepp. Allt från den svenska vapenexportens historia, det krångliga regelverket, vilken krigsmateriel som exporteras och vart, hur marknadsföringen går till och varför den svenska staten är så inblandad, till de senaste skandalerna finns med.

Svenska Freds nya bok kommer samtidigt som regeringen ska ta fram ett nytt regelverk för vapenexporten, något som Svenska Freds vill ha både mer debatt och mer kunskap om. Inte minst för att motverka att regelverket fortsätter att vara fullt med kryphål.Trots att Linda Åkerström arbetar dagligen med vapenexport på Svenska Freds sedan flera år blev hon ändå överraskad av hur svårt det är att förstå hur det funkar.

– Jag tror att det beror på att det är värderingar som krockar, en olöst kompromiss. Å ena sidan handlar det om ekonomi, försvars- och säkerhetspolitik, å andra sidan om strävan efter att stödja mänskliga rättigheter, fred, kvinnors rättigheter och fattigdomsbekämpning.

Linda Åkerström blev överraskad av hur svårt det var att förstå hur vapenexporten funkar, trots att hon jobbar med frågan sedan flera år.

Regelverket är komplicerat. Trots att Linda Åkerström känner till att det finns många kryphål som gör vapenexport möjlig till länder som enligt riktlinjerna inte bör få köpa svenska vapen blev det under arbetet med boken ännu tydligare exakt hur många kryphål det finns. Ett exempel är hur många länder som är klassade som etablerade samarbetsländer, vilket är tungt vägande skäl för att bevilja vapenexport.

Det saknas också forskning på många områden, till exempel om hur exportstödet ser ut och vad det kostar och vad Sverige får ut av att satsa så mycket skattemedel på vapenindustrin. I boken går Linda Åkerström igenom varför och hur den svenska staten på olika sätt stöttar vapenexporten. Det handlar bland annat om marknadsföringsresor med regeringsföreträdare och kungahus, lån till köparländer och statliga ekonomiska garantier till vapenföretagen.

Näringspolitiska skäl ska inte enligt regelverket tas med i bedömningen när beslut fattas om vapenexport. Men de används ofta i debatten som argument för svensk vapenexport. Både den förra statsministern Fredrik Reinfeldt och nuvarande Stefan Löfven har anfört jobbfrågan som en viktig anledning till att de stödjer svensk vapenexport.

Lite kunskap

I boken visar Linda Åkerström hur näringspolitiska skäl ibland ändå tas med i bedömningarna, och hur de används för att motivera exportstöd.Hon försöker i boken ta reda på hur mycket jobb och intäkter till Sverige det handlar om, något det finns mycket lite skrivet eller forskat om.

Exporten av krigsmateriel står för omkring en procent av den totala svenska varuexporten. År 2015 arbetade ungefär 12 800 personer med krigsmateriel, vilket motsvarar knappt 0,3 procent av de sysselsatta i Sverige.

I perioder har siffror som 100 000 sysselsatta lyfts fram. De har sitt ursprung i tidigare information från branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen, Soff. Den togs fram med räknetal från bilindustrin där underleverantörer i många led räknades in. Soff använder inte siffran sedan 2010 eftersom den enligt organisationen inte kan ”härledas i bevis på ett rimligt sätt”, skriver Linda Åkerström i boken.

Det är ingen hemlighet var Svenska Freds och författaren Linda Åkerström står när det gäller den svenska vapenexporten, och det framgår också i inledning och avslutning av boken. Men strävan med boken är att den ska vara saklig, visa alla aspekter och låta många perspektiv få rum. Det är ingen argumenterande bok. Boken är till för alla som vill förstå den svenska vapenexporten, oavsett vad man tycker om den, framhåller hon.

– Att förstå varför vapen exporteras, varför besluten fattas, är helt nödvändigt om man ska förändra det. Annars går man bara omkring och är arg. Det finns ingen motsättning i att förstå och att vilja förändra.

EVA KELLSTRÖM FROSTE

Pax nr 4 2016