DEBATT: SVENSKA VAPEN FÅR INTE HAMNA I KRIGETS JEMEN

Regeringen måste omedelbart stoppa all vapenexport, inklusive följdleveranser, till de stridande parterna i Jemen. Allt annat är ett politiskt misslyckande.

Publicerad i Aftonbladet  9 Juni 2021

DEBATT. I dag debatteras den svenska vapenexporten i riksdagen. Tio år har gått sedan en enig riksdag 2011 beslutade om skärpta regler för den svenska vapenexporten, till följd av den så kallade arabiska våren.

Syftet var tydligt – att sluta beväpna diktaturer. Men 2020 toppade Förenade arabemiraten listan av mottagarländer.

2011 organiserade sig tusentals människor i Nordafrika och Mellanöstern. De krävde demokratisering, mänskliga rättigheter och bättre levnadsvillkor, i protest mot auktoritära regimer.

Många protester slogs ner med våld samtidigt som Sverige genom sin vapenexport beväpnat varannan regim i Nordafrika och Mellanöstern, vilket visades av Svenska Freds kartläggning.

Händelserna väckte debatt och stor politisk enighet över partigränserna om att så här fick det inte gå till. Riksdagen beslutade då att ta fram ett nytt striktare regelverk för att förhindra att Sverige i framtiden skulle riskera att stärka våldsamma diktatorers militära kapacitet.

Ytterligare debatt om Sveriges vapenaffärer och samarbeten med odemokratiska länder väcktes med Saudivapen-skandalen 2012 och de långtgående planerna på att hjälpa Saudiarabien att bygga en avancerad vapenfabrik.

Skandalen ledde till att försvarsminister Sten Tolgfors avgick och att Sverige sa upp det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien.

Sedan dess har många felaktigt trott att vapenexporten till Saudiarabien har upphört. Det stämmer inte, dock har inga helt nya avtal skrivits för vapenhandel. Förrän nu.

Tio år efter riksdagsbeslutet om ett skärpt regelverk, och tre år efter att de nya skärpta reglerna trätt i kraft, var den största mottagaren av svensk krigsmateriel 2020 Förenade arabemiraten. Landet som utsätter den egna befolkningen för grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter och är en av de stridande parterna i Jemenkriget där det anklagas för krigsbrott.

Dessutom har nya affärer till Saudiarabien godkänts, för första gången på sju år.

2020 gick 35 procent av det totala värdet av Sveriges vapenexport till icke-demokratier. Genom att exportera vapen till länder som saknar grundläggande fri- och rättigheter bidrar Sverige till att legitimera auktoritära ledares agerande.

I riksdagsdebatten i dag finns motioner från ledamöter i Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet om att stoppa vapenexporten till stridande parter i kriget i Jemen. Att så inte redan skett kan endast beskrivas som ett fatalt misslyckande, på bekostnad av människorättsaktivister, demokratikämpar och barnen i Jemen.

Kriget har lett landet till det som beskrivs som världens värsta humanitära katastrof och Sverige är med och beväpnar flera av krigets parter.

2011 var riksdagens partier överens om att stoppa vapenexporten till diktaturer och fattade beslut om att ta fram skärpta regler i syfte att uppnå just det.

Ett självklart första steg är att omedelbart stoppa all vapenexport, inklusive följdleveranser, till de stridande parterna i Jemen. Allt annat är ett politiskt misslyckande och ett svek mot Sveriges löfte att stå på folkens och inte de auktoritära ledarnas sida.

Agnes Hellström, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Anna Johansson, t.f. generalsekreterare Amnesty International Sverige
Eva Ekelund, stf. chef Act Svenska kyrkan
Helena Thybell, generalsekreterare Rädda Barnen
Lena Ingelstam, generalsekreterare Diakonia
Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen
Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet