Home / Upptäck / Vapenexport / PRESSMEDDELANDE: KRIGFÖRANDE DIKTATUR STÖRSTA MOTTAGARE AV SVENSK VAPENEXPORT 2021

PRESSMEDDELANDE: KRIGFÖRANDE DIKTATUR STÖRSTA MOTTAGARE AV SVENSK VAPENEXPORT 2021

2022-03-21

Idag kom myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP) med sin statistik för vapenexporten 2021. Statistiken visar att vapenexport fortsätter att gå till länder i krig och väpnad konflikt, däribland Saudiarabien, Förenade arabemiraten, Indien, Pakistan, Kuwait och Filippinerna.

av Miriam Refai

Förra årets vapenexport uppgick till ett värde av 20 miljarder kronor enligt myndigheten ISP, vilket innebär att den svenska vapenexporten ökat med 23 procent sedan 2020 och är mer än sex gånger så stor som i början av 2000-talet enligt Svenska Freds beräkningar. De tio största mottagarna 2021 var Förenade arabemiraten, USA, Brasilien, Tyskland, Ungern, Tjeckien, Norge, Australien, Thailand och Nederländerna.

I och med kriget i Ukraina och Sveriges beslut att skicka vapen har den svenska vapenexporten fått stor uppmärksamhet. Påståendet att Sverige tidigare inte exporterat vapen till krigförande länder upprepas gång på gång i debatten, men statistiken visar att det inte stämmer. Svenska Freds har tagit del av det statistiska underlag som ISP idag lämnar över till regeringen.  

– Ukraina är långt ifrån det enda land i väpnad konflikt som Sverige exporterar vapen till. Att Sverige exporterar krigsmateriel till länder i väpnad konflikt är snarare regel. Det är helt missvisande när politiker nu påstår att Sverige inte exporterat vapen till krigförande länder sedan finska vinterkriget, säger Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds.  

Nu på fredag den 25 mars går Jemenkriget in på sitt åttonde år, ett krig som FN har kallat världens största humanitära katastrof. År 2021 toppades mottagarlistan av svensk vapenexport av diktaturen Förenade arabemiraten, som är ett av de krigförande länderna i Jemenkriget. Merparten av exporten består av Saabs radar- och stridsledningssystem Globaleye. 2019 framkom att systemets föregångare Erieye använts av Saudiarabien i kriget. Vapensystemet kan enligt fredsforskningsinstitutet Sipri ha en roll i att upprätthålla den saudiledda koalitionens blockad av Jemen, som hindrar mat och förnödenheter att nå den utsatta befolkningen. 

Sverige exporterade 2021 också krigsmateriel till Saudiarabien och Kuwait, som även dom deltar i den koalition som strider i Jemen. 2021 har exporten till den saudiledda koalitionen ökat dramatiskt. Sedan kriget började har Sverige exporterat krigsmateriel till länder i den saudiledda koalitionen för 13 miljarder kr.

– Att exportera vapen till länder i väpnad konflikt, som Saudiarabien och Förenade arabemiraten, bidrar till att förlänga och förvärra väpnade konflikter och till att stärka krigförande odemokratiska regimer. Att Sverige bidrar till detta är oförsvarbart, säger Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds. 

Kontakt: 

Linda Åkerström, Ansvarig för nedrustningsfrågor

070-763 48 51

Pressbild på Linda finns HÄR.

Maja Landin, Pressekreterare

070-763 48 57