Home / Upptäck / Vapenexport / PAX: JEMENKRIGET PRÖVAR VAPENHANDELSAVTALET

PAX: JEMENKRIGET PRÖVAR VAPENHANDELSAVTALET

2018-09-27

Vapenhandeln till de krigförande parterna i Jemen blir ett testfall för det globala vapenhandelsavtalet ATT. Svenska Freds deltog när det fjärde statspartsmötet hölls i Tokyo i augusti.

Aktivister med skyltar som visar bilder på vapen som kommit på drift.
Control Arms aktion under ATT-konferensen i Tokyo uppmärksammade vapen på drift. Foto: Control Arms

Vapenhandeln till de krigförande parterna i Jemen blir ett testfall för det globala vapenhandelsavtalet ATT. Svenska Freds deltog när det fjärde statspartsmötet hölls i Tokyo i augusti.

– Utfallet av vad som utifrån kan se ut som ett formellt diplomatiskt möte om teknikaliteter kommer att få stor påverkan på om stora mängder vapen hamnar i krig och konfliktzoner eller inte de kommande åren. Det handlar bokstavligen om liv eller död. Här står behovet av strikta regler mot nationernas intressen av export och fokus på militär säkerhet, säger Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds.

Hon deltog på mötet i Japan som en del av den internationella kampanjen Control Arms. Control Arms har samlat civilsamhällesorganisationer från hela världen, bland dem Svenska Freds, och drivit frågan om ett internationellt avtal som skulle reglera vapenhandeln sedan början av 2000-talet.2014 trädde Arms Trade Treaty (ATT) i kraft.

Mötet i Tokyo ägde rum mot bakgrund av ännu en attack mot civila i Jemen. 40 barn och 11 vuxna dödades och 79 skadades när en skolbuss bombades av den saudi­ledda koalitionen. Många av delegationerna på plats i Tokyo hör till dem som under lång tid försett Saudiarabien och övriga koalitionsmedlemmar med vapen.

Svensk export

Även Sverige tillåter export av visst krigsmateriel till länder i den saudiledda koalitionen. Saudiarabien hör till de länder som godkänts för export av krigsmateriel under det senaste året. Mest uppmärksammat har varit försäljningen av Saabs radar- och stridsledningssystem Global Eye till Förenade Arabemiraten, ett annat land i koalitionen.

– Mänskligt lidande. Förstörda hem, sjukhus, marknader, vattenanläggningar och skolor. Ekonomisk förlust och slöseri. Förlorade liv. Tvångsförflyttning. Det är bara några av de hemska konsekvenserna av krig och väpnad konflikt som drivs på av dagens globala vapenhandel, sade Ali Jameel från den jemenitiska organisationen Mwatana i sitt anförande för kampanjen Control Arms på statspartsmötet.

– Jag har rest från Jemen till Tokyo för att bönfalla er alla att stoppa vapenexporten till de krigande parterna i mitt land. Alla parter begår krigsbrott och andra allvarliga brott mot internationell rätt.

Ali Jameel. Foto: Control Arms

Ali Jameels organisation har dokumenterat människorättskränkningar under konflikten, inklusive vilka vapen som använts. I slutet av året släpper Mwatana en rapport med bevis för att amerikanska, brittiska, tyska och italienska vapen använts i brott mot krigets lagar.

Frågan om hur starkt avtalet skulle vara var föremål för dragkamp när det förhandlades fram och flera delar av avtalet är öppna för tolkning. Enligt avtalet ska exporterande länder bland annat bedöma riskerna för att materielen som exporteras kan användas för brott mot krigets lagar, för brott mot mänskligheten och för genusbaserat våld.

Attackerna mot Jemens civilbefolkning av den saudiledda koalitionen är ett testfall för hur väl avtalet fungerar. Genom främst flygbombningar har koalitionen attackerat hem, marknader, sjukhus, skolor, civil industri och moskéer. Att avsiktligt attackera civila är brott mot krigets lagar.

– Control Arms välkomnar att flera regeringar stoppat vapenhandeln med den saudiledda koalitionen. Men det finns också regeringar, inklusive statsparter till ATT, som fortfarande förser länderna i koalitionen med vapen och bryter mot ATT. En amerikansk bomb förstörde skolbussen. Det kunde lika gärna ha varit en brittisk, sade Shobha Shrestha från Control Arms och organisationen Women for peace and democracy i Nepal på det första panelmötet.

Syftet med ATT

Control Arms var med på mötet i Tokyo för att påminna om syftet med ATT – att rädda liv och minska mänskligt lidande – och för att påverka mötet att ta upp hur de senaste årens vapenaffärer förhåller sig till avtalets kriterier om respekt för mänskliga rättigheter och den internationella humanitära rätten.

– Mycket står på spel. Avtalet skapades för att reglera en omfattande global handel med krigsmateriel och begränsa dess mest destruktiva konsekvenser. Tyvärr har vi sett tolkningar av avtalet som gått i motsatt riktning. Våra förhoppningar är att det här inte sopas under mattan utan adresseras och att staterna kommer att hålla fast vid avtalets syfte. Vi kommer, tillsammans med andra ideella organisationer, att arbeta hårt för att påverka i den riktningen, säger Linda Åkerström.

Hon berättar att något som blivit tydligt under veckan är i vilken utsträckning den globala vapenhandeln är ett problem som kräver de globala åtgärder som ATT strävar efter. Det civila samhällets delegationer har lyft verkliga fall för att påminna om varför avtalet finns.

Läkarens mardröm

Shobha Shrestha höll Control Arms inledningsanförande på det första panelmötet. Hon lyfte fram hur människor drabbats av den väpnade konflikten i hennes land, och berättade också en historia från Jemen.

– Kan ni föreställa er hur det är att vara den första läkaren på plats där en bomb just förstört en buss? Kaoset. Oljudet. Stanken av brand. Röken. Kroppar överallt. Och att sedan upptäcka att det var en skolbuss, och att de flesta av offren är unga barn? Och sedan, när du tar dig igenom kaoset för att hjälpa till att bära fram kroppar, upptäcker du det mest ofattbart förfärliga – att din egen son är ett av de dödade barnen. Det var den mardröm som Hussein Tayeb ställdes inför förra veckan. Barn är inte militära mål. Aldrig någonsin.

– Vi är ett globalt samhälle här. Det här är våra döttrar och söner. Och vi har svikit dem. Vi är skyldiga alla miljoner flickor, pojkar, kvinnor och män som lider i Jemen, Nepal och många andra länder runt om i världen att stoppa det här. Vi är skyldiga dem mer än vår sympati. Vi är skyldiga dem att agera, sade Shobha Shrestha.

Civilsamhällets roll under mötet var att lyfta kontroversiella fall med många delegationer och under flera inlägg under konferensen.
Det tryckte också på för att avtalets parter måste gå till handling och att arbetsgrupperna nästa år behöver jobba konkret med hur avtalet används.

Linda Åkerström framhåller att Sverige kan vara en tydlig röst för strikt tolkning av avtalet. Arbetet i den arbetsgrupp om tillämpning, som Sverige lett under året, måste fortsätta och utmynna i konkreta åtgärder. Sverige kan spela en viktig roll genom att kritisera de stater som uppenbart devalverar ATT:s värde genom export i strid med dess åtaganden, menar Linda Åkerström, men hon påpekar också att trovärdigheten i detta ökar markant om Sverige inte självt godkänner vapenexport till människorättskränkande regimer.

EVA KELLSTRÖM FROSTE

Linda Åkerström under mötet i Tokyo. Foto: Control Arms

Svensk vapenexports roll i Jemenkriget

Kriget i Jemen är inne på sitt fjärde år. Miljontals människor har drivits på flykt, och fattigdom och svält har drabbat hela landet. Den saudiledda koalitionen har sedan 2015 genomfört flygangrepp i Jemen riktade mot civila. 10 000 människor uppges ha dött till följd av flygattacker. Sverige har exporterat krigsmateriel till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten för totalt 78,8 miljarder kronor under 2000-talet. Även efter att den saudiledda koalitionen inledde flyganfall har exporten fortsatt. Förenade Arabemiraten har bland annat köpt den svenska krigs­materielkoncernen Saabs avancerade radarsystem Global eye. Saudiarabien har tidigare köpt Global eyes föregångare Erieye.

Pax nr 3 2018