Home / Upptäck / Vapenexport / PAX 3/17: ”VAGA FORMULERINGAR ÖPPNAR FÖR KRYPHÅL”

PAX 3/17: ”VAGA FORMULERINGAR ÖPPNAR FÖR KRYPHÅL”

2017-10-13

I slutet av juni kom regeringens lagrådsremiss om skärpningar i exportkontrollen av krigsmateriel.

I slutet av juni kom regeringens lagrådsremiss om skärpningar i exportkontrollen av krigsmateriel. Demokratisk status ska utgöra ett centralt villkor när tillstånd prövas. Om det förekommer allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter eller grava brister i mottagarens demokratiska status utgör det hinder för beviljande av tillstånd.

Enligt regeringen är helhetsbedömningen det viktigaste inslaget i tillämpningen av riktlinjerna och i det svenska regelverket som helhet. Vad gäller mänskliga rättigheter understryks det särskilt i riktlinjerna att respekt för mänskliga rättigheter är ett centralt villkor för att tillstånd ska beviljas. Samtidigt skriver regeringen att exportstödjande verksamhet bör utgå från en försvars- och säkerhetspolitisk helhetsbedömning.

Redan i dagens regelverk finns formuleringar om mänskliga rättigheter. Men det har inte hindrat vapenexport till diktaturer som Saudiarabien och Förenade Arabemiraten.

– MR-kriteriet har konsekvent kompromissats bort. Ett demokratikriterium som är formulerat på liknande sätt riskerar att inte ha någon verkan. Ett hinder är heller inte samma sak som ett förbud. Regeringen väljer medvetet ett språk som öppnar upp för fortsatt export. Det är skamligt, anser Svenska Freds ordförande Agnes Hellström.

Svenska Freds har i många år bedrivit påverkansarbete för att få in ett demokratikriterium i riktlinjerna.

– Det är bra att regeringen till slut inkluderat ett demokratikriterium. Men vi är oerhört besvikna över vaga formuleringar som öppnar upp för fortsatta kryphål. Vi kommer att granska hur den faktiska exporten ser ut när den nya lagen träder i kraft. Nu är det upp till bevis  för regeringen att visa att den för en trovärdig svensk utrikespolitik och att Sverige står upp för demokrati och mänskliga rättigheter. Vapenexporten till länder som Saudiarabien och Förenade Arabemiraten måste upphöra, kräver Agnes Hellström.

Kex, den parlamentariska kommitté vars utredning ligger till grund för lagrådsremissen, hade föreslagit något ökad öppenhet kring hur besluten fattas.  Dessa förslag finns inte med. Svenska Freds är positiva till att ledamöterna i det parlamentariska Exportkontrollrådet ska få en suppleant, men är övrigt besvikna över att öppenheten inte kommer att öka.

Svenska Freds är också kritiska till att lagrådsremissen gör skillnad på krigsmateriel för strid och övrig krigsmateriel. Regeringen menar att det är rimligt att tillämpa striktare regler för krigsmateriel för strid. Ett exempel på övrig krigsmateriel är det svenska radar- och stridsledningssystemet Erieye som Saudiarabien troligen använder i krigföringen i Jemen.  Svenska Freds menar att den typen av krigsmateriel är lika problematisk som krigsmateriel för strid.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2018.

EVA KELLSTRÖM FROSTE

Pax nr 3 2017