Home / Upptäck / Vapenexport / ENDAST REGERINGEN KAN STOPPA SAABS VAPENEXPORT TILL KRIG

ENDAST REGERINGEN KAN STOPPA SAABS VAPENEXPORT TILL KRIG

2021-04-13

Tisdagen den 13 april deltog Svenska Freds på vapenföretaget Saabs bolagsstämma. För andra året i rad hade vi skickat in ett ärende, i år med förslaget att stoppa all Saabs vapenexport till de stridande parterna i Jemenkriget. Dessvärre röstade aktieägarna ned förlaget och exporten fortsätter. Stämmans beslut visar att vapenleveranserna till de länder som krigar i Jemen kommer att fortsätta tills regeringen agerar. 

Att Saabs bolagsstämma röstar för att fortsätta förse de stridande parterna i Jemen med krigsmateriel är helt förfärligt. Parter står anklagade för krigsbrott och Jemens befolkning genomlider världens just nu värsta humanitära katastrof. Dessvärre bekräftar omröstningen vad vi befarade – att vapenföretagen kommer fortsätta att exportera krigsmateriel till de som är villiga att köpa så länge Sveriges politiker tillåter exporten, säger Svenska Freds ordförande Agnes Hellström. 

Sedan 2007 har Svenska Freds en aktie i Saab för att kunna vara en kritisk röst i stämmans annars slutna rum. Vi har återkommande ställt frågor om företagets vapenexport till länder i krig och till stater som kränker mänskliga rättigheter. I styrelsens skriftliga svar på Svenska Freds ärende hänvisade som vanligt till det regelverk som finns. I vår första följdfråga till Saabs styrelse undrade vi om de som företag inte har något eget ansvar att agera när företagets produkter skickas till krigförande länder och när mänskliga rättigheter bevisligen kränks med hjälp av Saabs produkter. De undvek då att svara på frågan och hänvisade på nytt till regelverket och till den myndighet (Inspektionen för strategiska produkter) som fattar beslut om tillstånd för vapenexport. Detta bevisar återigen att vapenföretag som Saab kommer att fortsätta sin mycket destruktiva vapenexport och att det är upp till regeringen att sätta stopp för Sveriges vapenexport till de stridande parterna i Jemen. 

I vår andra följdfråga undrade vi om Saab kan garantera att deras krigsmateriel i allmänhet, och GlobalEye i synnerhet, inte används i krigföringen i Jemen. Svaret vi fick var att det är upp till mottagarlandet att bestämma vad de ska använda sin krigsmateriel till. Saab varken kan eller vill lägga sig i hur deras produkter används. Kriget i Jemen har lett till världens värsta humanitära kris, den brutala krigföringen har nu pågått i mer än 6 år och det rapporteras återkommande om krigsbrott när civila gjorts till måltavlor, samtidigt som hunger använts som ett vapen genom blockaden av landets hamnar och luftrum. Saab har under hela det pågående kriget sålt krigsmateriel till flera av de stridande parterna. Så sent som i december 2020 skrev Saab ett tilläggskontrakt med Förenade arabemiraten för försäljning av ytterligare två GlobalEye Stridsledningssystem, som kan användas för att upprätthålla den blockad som hindrar mat och förnödenheter från att nå civila. Föregångaren till systemet, EriEye, som tidigare sålts till Saudiarabien har använts av landet i Jemenkriget enligt ett avslöjande från tidningen The Intercept och  grävnätverket Disclose basert på läckta dokument från den franska underrättelsetjänsten. 

För att Saab och i förlängningen Sverige inte ska riskera att bidra till krigsbrott eller kränkningar av mänskliga rättigheter måste den svenska vapenexporten till de stridande parterna i Jemen stoppas. Det politiska ansvaret vilar tungt på regeringens axlar i det krig där Jemens civila är hårdast drabbade. 

Vi fortsätter vår kamp för en striktare tolkning av punkt 70 i Januariavtalet som är en del av regeringsöverenskommelsen och som fastställer att partiernas “principiella inställning är att inte godkänna vapenexportaffärer till ickedemokratiska länder som deltar militärt i Jemenkonflikten så länge konflikten pågår”.  Tack vare vår aktie i Saab kan vi rapportera inifrån ett annars stängt rum, ställa kritiska frågor och göra tydligt för Sveriges beslutsfattare att om förändring ska ske behöver politikerna ta sitt ansvar och förbjuda vapenexport till länder som är i krig, har icke-demokratiskt styre eller som grovt kränker de mänskliga rättigheterna.

Här kan du läsa vår motion och Saabs svarsyttrande i helhet:

Motion till Saabs bolagsstamma 2021

Saabs yttrande 2021