Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / PRESSMEDDELANDE: Ny delrapport: Nato och vapenexporten

PRESSMEDDELANDE: Ny delrapport: Nato och vapenexporten

2023-10-25

Pressmeddelande 25/10

Flera av Sveriges största vapenföretag, bland dem Saab, lyfte under Sveriges ansökningsprocess till Nato fram att ett medlemskap skulle påverka vapenindustrin positivt. Men hur och på vilka sätt? Detta har Svenska Freds undersökt i en delrapport som släpps idag, samtidigt som Sverige, som första icke-medlemsland, står värd för Natoevenemanget Nato Industry Forum den 24-25 oktober.

Delrapporten drar slutsatsen att den svenska vapenindustrin och vapenexporten kan komma att påverkas på en rad sätt, bland annat genom deltagande i Natos upphandlings- och innovationsforum, men att få med insyn i exporten tror på någon stor direkt påverkan.

– Natomedlemskapet ska ses som del av en större upprustningstrend och en militarisering som i sig verkligen gynnar vapenindustrin och dess export, även om få vi talat med förväntar sig att själva medlemskapet skulle få stora direkta positiva konsekvenser, säger Linda Åkerström, policychef och sakkunnig i vapenexportfrågor på Svenska Freds. 

Redan under ansökningsprocessen fick vapenexporten till Turkiet stor uppmärksamhet. En tydlig konsekvens av Sveriges förändrade prioriteringar var att Sverige under 2022 återigen godkände vapenexport till Turkiet. Detta efter att exporten helt stoppades 2019, som en följd av landets invasion av norra Syrien i strid med folkrätten. Även Albanien har öppnats upp för export med hänvisning till sin status som Natoland. 

– Att på grund av Natoansökan, och som resultat av Turkiets utpressningsstrategi, kompromissa med grundvärden i svensk utrikespolitik är mycket allvarligt och frågan är vilken påverkan ett framtida Natomedlemskap skulle kunna få på hur det svenska regelverket tolkas på längre sikt. Vi oroar oss för att förändrade säkerhets- och försvarspolitiska prioriteringar kan leda till att kriterier om demokrati, mänskliga rättigheter och att förhindra väpnad konflikt tonas ned i prövningarna, säger Linda Åkerström. 

Delrapporten är en del av en längre rapport som utreder obesvarade frågor och luckor om vad det innebär att gå med i Nato. Arbetet med rapporten, som lanseras i sin helhet i december, drivs gemensamt av Svenska Freds och Svenska Läkare mot Kärnvapen. Avsändare för den här delrapporten är Svenska Freds. 

Denna delrapport är en del av en längre rapport kring vad Sveriges Natomedlemskap kommer innebära. Rapporten lanseras i sin helhet i december.

 TILL DELRAPPORTEN 

LÄS MER OM ARBETET OCH TIDIGARE DELRAPPORTER

KONTAKT

Maja Landin

Pressekreterare

maja.landin@svenskafreds.se

070-763 48 57