STOPPA MÖRDARROBOTAR – SKRIV UNDER NAMNINSAMLINGEN

Vi står inför det otänkbara: drönare och andra avancerade vapen utvecklas med förmågan att identifiera, välja ut och attackera sina egna mål – utan mänsklig kontroll.

Regeringar och företag utvecklar snabbt vapensystem med ökande autonomi med hjälp av ny teknik och artificiell intelligens (AI). Dessa ”mördarrobotar” skulle kunna användas i konfliktområden, av polisen och vid gränskontroll. En robot ska inte tillåtas fatta beslut om liv och död. Låt oss agera nu för att skydda vår mänsklighet och göra världen till en säkrare plats.

Vi står inför det otänkbara: drönare och andra avancerade vapen utvecklas med förmågan att identifiera, välja ut och attackera sina egna mål – utan mänsklig kontroll. Mördarrobotar, som förr i tiden troddes vara sci-fi påhitt, är inte längre ett framtida problem.

Maskiner kan inte göra komplicerade etiska val. De saknar medkänsla och förståelse, de fattar beslut baserade på partiska, bristfälliga och förtryckande strukturer som programmeras in i dem. Nya teknologier som ansiktsigenkänning och röstigenkänning misslyckas ofta med att känna igen kvinnor, rasifierade personer och personer med funktionsnedsättning. Detta innebär att autonoma vapen aldrig kan programmeras till en grad där de kan ersätta mänskligt beslutsfattande.

Ersättningen av soldater med maskiner sänker tröskeln för att gå ut i krig. De kan även hamna i icke statliga aktörers händer genom olaga handel och beslagtagning på slagfältet. Dessutom skulle dessa tekniker kunna användas inom polisarbete, i gränskontroll och för att stoppa regeringsfientliga protester. Detta utgör ett hot mot mänskliga rättigheter som rätten att demonstrera, rätten till liv och förbudet mot tortyr och annan misshandel. Trots dessa farhågor fortsätter länder som USA, Kina, Israel, Sydkorea, Ryssland, Australien och Storbritannien att investera i autonoma vapen. Även svenska företag såsom SAAB är intresserade av att investera i och utveckla dessa vapen.

Vi har en möjlighet att agera nu. När företag och försvarsdepartement runt om i världen tävlar om att utveckla dessa teknologier måste vi agera snabbt innan vi förlorar meningsfull mänsklig kontroll över våldsanvändningen – med förödande konsekvenser.

SKRIV UNDER NAMNINSAMLINGEN och stoppa mördarrobotar från att fatta beslut om liv och död.

Vi uppmanar regeringsledare runt om i världen att inleda förhandlingar om ny internationell lag om autonomi i vapensystem – för att säkerställa mänsklig kontroll i användningen av våld och att förbjuda maskiner som riktar sig mot människor, vilket reducerar oss till objekt, stereotyper och datapunkter.