Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / 2800 REMISSVAR INSKICKADE TILL REGERINGEN

2800 REMISSVAR INSKICKADE TILL REGERINGEN

2022-11-23

Stort engagemang bland allmänheten för den svenska Natoprocessen.

Om Turkiet och Ungern godkänner Sveriges Natoansökan väntar ett riksdagsbeslut om Natomedlemskapet. För att förbereda för en snabb process skickade den socialdemokratiska regeringen ut en promemoria (Ds 2022:24) på remiss med förslag om att riksdagen godkänner att Sverige blir medlem av Nato. Den 16 november gick tiden ut för att skicka in remissvar och intresset från allmänheten var stort.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen var en av mycket få röster från civilsamhället, och den enda tydligt kritiska rösten, på listan av utvalda remissinstanser. Att skicka in synpunkter är dock inte begränsat till remissinstanserna utan öppet även för allmänheten. Sedan beslutet togs om att ansöka om svenskt Natomedlemskap har Svenska Freds märkt av det motstånd som finns.

– Oerhört många har hört av sig till oss med frustration över att beslutet fattades så rekordsnabbt och att den lilla debatt som hanns med dominerades av röster som argumenterade för ett medlemskap. Eftersom vi varken fick folkomrösta eller möjlighet att ta ställning till frågan i riksdagsvalet, har vi tipsat om att den som vill åtminstone kan göra sin röst hörd genom remissförfarandet, säger Kerstin Bergeå, ordförande för Svenska Freds.

Uppmaningen verkar ha fått effekt. 2800 remissvar från privatpersoner har inkommit till Utrikesdepartementet.

– Det visar på ett mycket stort engagemang och motstånd mot att vår säkerhetspolitik förändrats i grunden och en stark oro för de konsekvenser av ett Natomedlem som blir alltmer uppenbara, säger Kerstin Bergeå.

I helgen rapporterades om att Turkiet genomförde bombningar i Syrien och Irak. När Turkiet 2019 gick in i Syrien reagerade omvärlden med att fördöma agerandet och Sverige, bland fler andra länder stoppade all vapenexport till landet. Efter Turkiets påtryckningar för att godkänna Sverige som Natomedlem har det nu öppnats upp för svensk vapenexport till landet igen. Sveriges regering har heller inte fördömt helgens bombningar.

– Det är rent skamligt att Sverige inte markerar mot Turkiets agerande. Det är nu helt uppenbart att Natoansökan, tvärtemot vad promemorian säger, innebär slutet för en självständig svensk utrikes- och säkerhetspolitik baserad på grundvärden som demokrati, mänskliga rättigheter och folkrätten. I ljuset av att promemorian inte tar upp några risker, de eftergifter Sverige behövt göra gentemot Turkiet berörs exempelvis inte alls, kräver vi att riksdagen fryser processen, gör en grundlig analys av konsekvenserna och möjliggör för en debatt värdig en demokrati, säger Kerstin Bergeå


Svenska Freds eget remissvar finns att läsa här.
 

Kontakt: 

Maja Landin, Pressekreterare

maja.landin@svenskafreds.se, 070-763 48 57

Pressbild på Kerstin Bergeå finns här.