Home / Upptäck / Vapenexport / PAX: STOPP AV VAPENEXPORT TILL TURKIET

PAX: STOPP AV VAPENEXPORT TILL TURKIET

2019-12-05

I mitten av oktober stoppade Sverige all vapenexport till Turkiet. Vad innebär det här beslutet? Här berättar Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds och författare till boken ”Den svenska vapenexporten”, mer om bakgrunden till beslutet.

Linda Åkerström, nedrustningsansvarig på Svenska Freds
Linda Åkerström, nedrustningsansvarig på Svenska Freds

I mitten av oktober stoppade Sverige all vapenexport till Turkiet. Vad innebär det här beslutet?

Utöver att det i sig är en viktig handling att stoppa vapenexporten till Turkiet och ett tydligt ställningstagande mot Turkiets militära offensiv mot norra Syrien, är det en väldigt viktig symbolisk fråga. Beslutet om att stoppa vapenexporten visar tydligt att det finns möjlighet att stoppa också redan beslutade vapenaffärer – om bara den politiska viljan finns.

Kan beslutet kring Turkiet påverka svensk vapenexport till andra länder?

Vi har hela tiden vetat att det går att stoppa vapenexporten till Turkiet, liksom till andra länder. Den svenska vapenexporten är regeringens ansvar och Inspektionen för Strategiska Produkter, ISP, har också flera olika möjligheter att stoppa vapenaffärer eller hänskjuta prövningen till regeringen. I debatten framförs det ofta som att det inte finns någon möjlighet att påverka – men beslutet kring Turkiet visar att det inte stämmer. Det öppnar dörrar för andra politiska beslut kring vapenexport framöver och är hoppfullt.

Svenska Freds har arbetat aktivt med frågan om vapenexport under lång tid. Vilka insatser hade betydelse för att beslutet fattades?

Först och främst så har vi följt frågan om den svenska vapenexporten nära sedan åtminstone mitten av 1980-talet och sitter på mycket kunskap. Vi började inte följa frågan först när Turkiet invaderade norra Syrien utan har under flera år ifrågasatt den kraftigt ökande svenska vapenexporten till Turkiet, bland annat i möten med ISP. När den bredare allmänheten fick upp ögonen för frågan i oktober kunde vi bistå med
information och tydliga fakta, bemöta argument och pusha utvecklingen framåt. Rent konkret hjälpte vi journalister och andra aktörer med fakta och var själva ute i debatten och drev vår linje – i intervjuer med olika medier men också med egna artiklar och inlägg på vår webb och i sociala medier.

Fallet med Turkiet visar tydligt att det finns ett behov av aktörer som Svenska Freds, som kritiskt granskar och ifrågasätter den bild av svensk vapenexport som ofta ges av de politiker och tjänstemän som gärna undviker en kritisk debatt. I debatten kring Turkiet förekom rena felaktigheter och missvisande information, även från ministerhåll, och de kunde vi bemöta.

Vad hoppas du att beslutet ska leda till på lång sikt?

Stoppet av vapenexporten till Turkiet motiverades delvis med att Turkiet bröt mot folkrätten genom att gå in i Syrien. Men Turkiet är långt ifrån den enda problematiska stat som Sverige exporterar vapen till. För att vara konsekvent i sitt stöd till den internationella rättsordningen och de som drabbas när den överträds måste Sverige nu stoppa all vapenexport till de krigförande parterna i Jemen. Alla parter i konflikten kan, enligt FN, ha begått krigsbrott, inte minst den saudiledda koalitionen som blockerar medicin och förnödenheter från att nå en svältande befolkning. Det borde vara en absolut självklarhet.

Genom att inte stoppa vapenexporten till kriget i Jemen visar regeringen att den politiska viljan att ställa sig på samma sida som de utsatta människorna i Jemen inte finns. Men den politiska viljan går att ändra – om vi är tillräckligt många som agerar och engagerar oss.