Home / Upptäck / Vapenexport / POLITIKER HÅLLER INTE LÖFTET OM ATT STOPPA VAPENMÄSSOR I STOCKHOLM

POLITIKER HÅLLER INTE LÖFTET OM ATT STOPPA VAPENMÄSSOR I STOCKHOLM

2020-02-17

Efter protesterna mot den vapenmässa som ägde rum på Stockholmsmässan i Älvsjö i maj förra året sa sig ansvariga politiker vara eniga om att inte hyra ut stadens lokaler till liknande mässor i framtiden. Men när Stockholms stads uthyrningspolicy nu har uppdaterats finns det inget där som kan stoppa framtida vapenmässor som den i maj 2019.

Inga vapenmässor på Stockholmsmässan!
Tillsammans med många engagerade medlemmar och fredsaktivister protesterade vi mot att Stockholms stad upplät sina lokaler till djupt oetiska företag i maj 2019.

Ansvariga politiker från M och MP tolkar den nya policyn på olika sätt och vi frågar oss: vad hände med ambitionen att ta fram etiska riktlinjer som kan stoppa uthyrning av vapenmässor i stadens lokaler?

Det var i maj förra året som en vapenmässa ägde rum på Stockholmsmässan i Älvsjö. Bland de medverkande fanns bland annat flera vapenföretag som tillverkar kärnvapen och företag vars vapen används mot civila i kriget i Jemen. Tillsammans med många engagerade medlemmar och fredsaktivister protesterade vi mot att Stockholms stad upplät sina lokaler till djupt oetiska företag. Också kommunpolitiker från Fi och V engagerade sig i frågan och krävde etiska riktlinjer som kan stoppa framtida vapenmässor.

Lovade stopp för vapenmässor

I debatten som följde lovade ansvariga kommunpolitiker att arbeta för att ta fram etiska riktlinjer som ska hindra uthyrning av stadens lokaler till vapenmässor framöver. I en mailkonversation med oss säger Kristina Luhr, miljö- och klimatborgarråd MP att:

“vi inom majoriteten i staden var överens om att vapenmässor, som den som arrangerades i maj i år, inte bör arrangeras i stadens lokaler”…”En viktig utgångspunkt är också att Stockholms stad ska ligga i framkant i arbetet för mänskliga rättigheter och i arbetet med Agenda 2030”.

I den budget för Stockholms stad 2020 som klubbades igenom i kommunfullmäktige finns det ett nytt stycke inlagt om att Mässfastigheter i Stockholm AB, det bolag som sköter uthyrningen av Stockholmsmässan och som Stockholms stad är majoritetsägare i, ska:

“Verka för att bolagets verksamheter är socialt och miljömässigt hållbara, i vilket ingår att motverka arrangemang från företag som inte följer de internationella konventioner och avtal som Sverige har undertecknat, avseende mänskliga rättigheter, miljö/klimat, arbetsrätt, anti-korruption och inhumana vapen.”

Formulering saknar betydelse

Det är en formulering som i praktiken inte betyder någonting när det gäller möjligheten för staden att stoppa uthyrning till vapenmässor framöver. Den vapenhandel som representeras på vapenmässor likt den som ägde rum i Stockholm förra året är dessvärre laglig – trots sina enormt destruktiva konsekvenser för både miljö och människor. Den handel som går emot internationella konventioner som Sverige skrivit under, till exempel personminor och klustervapen, är som regel inte representerad på de vapenmässor som arrangeras i Europa. Så det är även fortsättningsvis fritt fram för företag som producerar kärnvapen att ställa ut på Stockholmsmässan.

Olika tolkningar

Enligt finansborgarrådet Anna König Jerlmyr M är den nya formuleringen kring uthyrning inte heller något som kan stoppa framtida vapenmässor. I en artikel i Stockholm Direkt den 24 januari i år konstaterar M:

– Den mässa som tog plats under 2019 hade inriktning mot försvar, samhälle och säkerhet. Stockholmsmässan är en mötesplats för organisationer som är lagliga och det gäller även försvarsindustrin.

Det är en annan tolkning av den uppdaterade policyn än den som MP gör. Efter vår kontakt med kommunpolitiker och research av dokument kan vi tyvärr konstatera att det inte finns något i den nya uthyrningspolicyn som kan stoppa en framtida vapenmässa.

– Den uppdaterade policyn innebär tyvärr att Stockholms stad också i fortsättningen kan upplåta sina lokaler till vapenföretag som bland annat förser de krigande parterna i Jemenkriget – som beskrivs som den värsta humanitära katastrofen i världen – med krigsmateriel. Det är oacceptabelt och kan knappast ligga i linje med stadens målsättning att “ligga i framkant i arbetet för mänskliga rättigheter”. Vi kräver att Stockholms kommunpolitiker tar ett omtag och tar fram en tydligt formulerad policy som verkligen kan stoppa framtida vapenmässor i staden, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds.

LÄS MER

  • Så här skriver Kristina Luhr i sitt senaste mailsvar till oss i februari 2020:

“Som jag sagt tidigare har vi (Stockholms stad) en ny inriktning för Stockholmsmässans ägardirektiv då vi inom majoriteten har varit överens om att vapenmässor likt den som arrangerades under 2019 i Stockholmsmässans lokaler inte bör ske i stadens lokaler. Vi är överens om att utställare som är tillverkare av vapen som strider mot internationella konventioner inte är lämpliga i Stockholm och att företag som tillverkar inhumana vapen inte ska kunna marknadsföras i lokaler där staden är ägare eller delägare. Vi är också tydliga med att Stockholmsmässan ska ta hänsyn till denna nya inriktning vid framtida förfrågningar om uthyrning. Vad gäller Moderaternas inställning i frågan så förutsätter jag att du kommer få liknande svar från dem.”