Home / Upptäck / Vapenexport / PRESSMEDDELANDE: KRAFTIG ÖKNING AV SVENSK VAPENEXPORT

PRESSMEDDELANDE: KRAFTIG ÖKNING AV SVENSK VAPENEXPORT

2020-03-19

Ny statistik för svensk vapenexport 2019 visar på en kraftig ökning. Trots demokratikriterium och regeringsöverenskommelsens punkt 70 fortsätter svensk vapenexport till stridande parter i kriget i Jemen - världens värsta humanitära kris.

Ny statistik för svensk vapenexport 2019 visar på en kraftig ökning. Trots demokratikriterium och regeringsöverenskommelsens punkt 70 fortsätter svensk vapenexport till stridande parter i kriget i Jemen – världens värsta humanitära kris.

Statistik för svensk vapenexport 2019.
Statistik för svensk vapenexport 2019.

Idag överlämnade myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP) statistik för Sveriges export av krigsmateriel under 2019 till regeringen. Statistiken visar att den svenska vapenexporten ökade kraftigt förra året och att svenska företag 2019 exporterade krigsmateriel till ett värde av 16,3 miljarder kronor. Bland mottagarna finns fem av de stridande parterna i kriget i Jemen: Saudiarabien, Förenade arabemiraten, Jordanien, Kuwait och Bahrain. Jemenkriget går nästa vecka in på sitt sjätte år och beskrivs som en av världens värsta humanitära kriser.
ISP uppger att inga nya affärer till Saudiarabien och Förenade arabemiraten har beviljats sedan 2013 och 2017. Dock har inte exporten helt stoppats utan statistiken visar att den fortsatte även under 2019 till båda länderna, med Förenade arabemiraten som tredje största köpare under 2019.
– Den svenska vapenexporten till stridande parter i Jemen försvagar Sveriges roll som opartisk medlare, samtidigt som vi legitimerar ländernas agerande och bidrar till att den väpnade konflikten förlängs. Det är oacceptabelt av ett land som säger sig värna fred och mänskliga rättigheter, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Punkt 70 i regeringsöverenskommelsen mellan S, MP, C och L i januari 2019 slog fast att “de fyra partiernas principiella inställning är att inte godkänna vapenexport till ickedemokratier som deltar militärt i Jemenkonflikten så länge konflikten pågår”. Det råder dock oenigheter om detta ska gälla all export eller om så kallade följdleveranser ska vara undantagna. Följdleveranser är affärer som anses ha en koppling till tidigare godkända leveranser, något som gör export möjlig till länder som sägs vara otänkbara för helt nya affärer.
– Följdleveranser är ett av de stora kryphålen i det svenska regelverket. Det låter kanske som att exporten stoppats när inga helt nya affärer längre godkänns men exporten kan ändå fortsätta under lång tid om den klassas som följdleverans. Vi ser det tydligt i statistiken för 2019. Vapenexporten till bland annat Saudiarabien fortsätter och Pakistan och Förenade arabemiraten finns bland de fem största mottagarländerna. Det är helt oacceptabelt, säger Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds.

Den svenska vapenexporten under 2019 uppgick till 16,3 miljarder kronor, en ökning med 40 procent jämfört med året innan. De största mottagarländerna 2019 var Brasilien, USA, Förenade arabemiraten, Pakistan och Indien. 2019 var vapenexporten mer än fem gånger så stor som i början av 2000-talet enligt Svenska Freds sammanställning.

För mer information kontakta:
Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds, 0707-63 48 51
linda.akerstrom@svenskafreds.se

Ingrid Heller, pressekreterare,
0707-63 48 57
ingrid.heller@svenskafreds.se