STOPPA VAPENMÄSSAN I ÄLVSJÖ!

Den 13-15 maj samlas flera av världens största vapenföretag på Stockholmsmässan i Älvsjö för att marknadsföra sina produkter.

Den 13-15 maj samlas flera av världens största vapenföretag på Stockholmsmässan i Älvsjö för att marknadsföra sina produkter. Bland de medverkande finns flera vapenföretag som tillverkar kärnvapen och företag vars vapen används mot civila i kriget i Jemen. Som majoritetsägare av Stockholmsmässan borde Stockholms stad självfallet neka vapenhandlare att hyra deras lokaler.

På mässan medverkar bland annat kärnvapenproducenterna Lockheed Martin, BAE Systems och Northrop Grumman, alla svartlistade av Nordea och Swedbank för sin inblandning i kärnvapenproduktion. Vapenföretaget Lockheed Martin är även tillverkare  av MK82, den bomb som dödade 40 skolbarn i Jemen när den saudiledda koalitionen bombade en skolbuss den 9 augusti 2018. Det svenska vapenföretaget Saab är en av mässans huvudsponsorer.

Det är Stockholms stad och Stockholms Handelskammare som äger Stockholmsmässan och som har det övergripande ansvaret för hur lokalerna används. Att upplåta sina lokaler till aktörer som säljer krigsmateriel som används mot civila i väpnad konflikt och som utvecklar kärnvapen är helt oacceptabelt.

I Stockholms stads Kriterier för ansvarsfulla investeringar står bland annat att staden strävar efter att vara ”en ansvarsfull placerare” och ”i möjligaste mån undvika placeringar i företag där en väsentlig del av omsättningen kommer från vapen”. Liknande kriterier borde gälla för vilka företag staden hyr ut sina lokaler till. Enligt Stockholmsmässans egen hållbarhetspolicy ska mässan ”ta hänsyn både till nuvarande och framtida generationers behov.” Hur förenlig är denna policy med att hyra ut till företag som säljer vapen till diktaturer som krigar i Jemen och som producerar och utvecklar kärnvapen, ett massförstörelsevapen som vid användning skulle få katastrofala humanitära och klimatmässiga konsekvenser? Det om något är att fullständigt undergräva framtida generationers behov.

Kriget i Jemen har pågått i fyra år och beskrivs av FN som den största humanitära katastrofen sedan Andra världskriget. Fler än 85 000 barn rapporteras ha dött av svält. Samtidigt samlas den vapenindustri som göder samma krig för att marknadsföra sina produkter i kommunens lokaler. Det enda anständiga är att stoppa mässan. Och att omedelbart ta fram tydliga riktlinjer som stoppar all framtida uthyrning till företag som profiterar på krig och konflikt och som bidrar till att modernisera och utveckla kärnvapen.

Agnes Hellström, ordförande Svenska Freds