Home / Upptäck / Vapenexport / REPLIKSVAR: Saabs export legitimerar förtryckande regimer

REPLIKSVAR: Saabs export legitimerar förtryckande regimer

2024-04-25

I en replik på min krönika den 17:e april, skriver vapenföretaget Saabs kommunikationschef Viktor Wallström att Saab arbetar för att länder ska ha möjlighet att försvara sin självständighet, frihet och trygghet.

REPLIKSVAR AV SVENSKA FREDS ORDFÖRANDE KERSTIN BERGEÅ I DALA-DEMOKRATEN 25/4

I en replik på min krönika den 17:e april, skriver vapenföretaget Saabs kommunikationschef Viktor Wallström att Saab arbetar för att länder ska ha möjlighet att försvara sin självständighet, frihet och trygghet. I ljuset av att företaget marknadsfört sig som att det bidrar till allas mänskliga rättigheter, och särskilt lyft fram sitt engagemang för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexuella personers (HBTQI-personers) frihet att vara sig själva, ifrågasatte vi bland annat företagets försäljning till stater som förtrycker HBTQI-personers frihet och rättigheter.

I Förenade arabemiraten, ett av Saabs största mottagarländer de senaste åren, är samkönade relationer olagliga och straffskalan för homosexualitet innehåller dödsstraff, fängelse, spöstraff, böter och deportering. Könsöverskridande uttryck är kriminaliserade och det förekommer att utländska transpersoner deporteras.

Regeringarna i Saudiarabien, Pakistan, Filippinerna och Brasilien, som Saab också exporterar till, har alla omfattande diskriminering av HBTQI-personer. I Saudiarabien har myndigheterna gjort räder där de samlat in barnleksaker i regnbågsfärger eftersom leksakerna anses uppmuntra till homosexualitet, som kan straffas med fängelse, spöstraff eller stening.

I odemokratiska stater är ofta en stark militärmakt ett sätt att hålla krav på frihet och demokratiska reformer nere. Forskning visar också att vapenexport till odemokratiska regimer ökar risken att dessa använder våld mot sin befolkning. Genom att sälja krigsmateriel till stater som förtrycker HBTQI-personer bidrar Saab till att legitimera dessa staters beteende och hålla odemokratiska och förtryckande ledare vid makten. I dessa länder bidrar Saabs vapenaffärer kanske till regeringarnas självständighet och frihet men till ökad osäkerhet, ofrihet och otrygghet för ländernas utsatta HBTQI-personer.

På våra frågor om hur detta går ihop väljer Saab gång på gång att lyfta fram deras bidrag till Sveriges och Ukrainas väpnade försvar. Det var inte vad vår kritik gällde.

Vi har inget emot att Saab lyfter HBTQI-personers rättigheter, som Wallström skriver. Det vi ifrågasätter är att Saab exporterar krigsmateriel till regeringar som förtrycker HBTQI-personers rättigheter och frihet och vars politik innebär stor osäkerhet och ibland livsfara för dessa grupper. Att i det sammanhanget lyfta fram att man arbetar för säkerhet och frihet för HBTQI-personers rätt att vara sig själva är pinkwashing, det vill säga att använda HBTQI-personer i marknadsföringssyfte men inte säkerställa att man faktiskt bidrar till att denna grupps rättigheter respekteras.

Det Fridays for future menade när de tog micken på Saabs årsmöte och frågade vems säkerhet Saab arbetar för var just detta: Att exportera militär materiel till en förtryckande regim innebär ökade risker för de som förtrycks av denna regim. I det hänseendet står Saab på fel sida om kampen för HBTQI-personers rättigheter.

Vad gäller Jemen menar Wallström att han och Saab inte förstår kopplingen mellan företagets försäljning och situationen i landet och att den materiel företaget sålt till bla Förenade arabemiraten och Saudiarabien inte har något att göra med den oerhörda förödelse som dessa länder bidragit till genom sina attacker och sin blockad mot landet.

Saab har försett både Saudiarabien och Förenade arabemiraten med avancerad radar- och stridsledningsutrustning. Läckta dokument från den franska underrättelsetjänsten, publicerade av grävnätverket Disclose, visar att Saudiarabiens Saabtillverkade system, Erieye, använts i Jemenkriget. Forskare från Sipri menar att även Förenade arabemiratens system, Globaleye, kan användas i den blockad som dessa länder upprätthåller i Jemen. Blockaden har hindrat mat, mediciner och humanitärt stöd från att nå en allt mer svältande befolkning och anses vara en av huvudorsakerna till den humanitära krisen i Jemen.

Nio år in i kriget bedömer UNICEF nu att 2,7 miljoner jemenitiska barn lider av akut undernäring. 85 000 barn under fem år beräknades 2018 ha dött av svält, till stor del som en konsekvens av denna blockad. Genom att stödja Saudiarabien och Förenade arabemiraten med militär materiel legitimerar också Saab, men även Sverige, denna krigföring. Så ser kopplingarna ut.

Saab skjuter ansvaret för sina affärer med odemokratiska och förtryckande regimer på den svenska statens avvägningar, som att det skulle göra att de slapp undan. Men det svenska regelverket är idag ingen garanti för att krigsmateriel inte säljs till diktaturer och regeringar som förtrycker sin egen och andras befolkningar. Saab kan aldrig komma undan ansvaret för vad deras försäljning bidrar till men framför allt behövs ett regelverk som inte gör det möjligt för företag i Sverige att beväpna diktaturer eller länder som förtrycker hela eller delar av sin befolkning.

Repliksvaret är skrivet av Kerstin Bergeå, Svenska Freds ordförande, som fristående krönikör på dalademokraten.se