Home / Upptäck / Vapenexport / DEBATT: EFTER TURKIET – STOPPA VAPENEXPORTEN TILL KRIGET I JEMEN

DEBATT: EFTER TURKIET – STOPPA VAPENEXPORTEN TILL KRIGET I JEMEN

2019-10-24

Beslutet om att stoppa all svensk vapenexport till Turkiet är ett tydligt bevis för att Sverige har alla möjligheter att stoppa vapenexporten – om den politiska viljan finns. Samma slutsatser måste nu dras för den omfattande export som väntar till Förenade Arabemiraten och kriget i Jemen, skriver vi i en debattartikel i Götebogs-Posten.

Texten publicerades i Göteborgs-Posten den 23 oktober 2019. Här kan du läsa artikeln.

Debatt, stoppa vapenexporten till kriget i Jemen

När Sverige i förra veckan stoppade all vapenexport till Turkiet var det mot bakgrund av konflikten i norra Syrien, tydliga uttalanden från den svenska regeringen om att det rör sig om folkrättsbrott och en vilja att driva ett vapenembargo i EU.

Turkiets invasion innebär ett ofattbart lidande för människorna i västra Kurdistan och vapenexporten ett stöd till den turkiska regimen. Sverige måste nu fortsätta arbetet för att skydda befolkningen och påverka den turkiska regimen. En flygförbudszon är ett viktigt steg.

Debatten gjorde att många fick upp ögonen för den svenska vapenexportens destruktiva konsekvenser. Tyvärr är Turkiet inte den enda djupt problematiska regim Sverige stöder militärt och politiskt på detta sätt. Regeringen och flera riksdagspartier har visat att viljan finns att stå på de drabbades sida och stå upp för den internationella rätten – också när det finns pengar att tjäna på vapenhandel med den som förtrycker. Detta måste också gälla Jemens hårt prövade folk.

Regeringen och flera riksdagspartier har visat att viljan finns att stå på de drabbades sida och stå upp för den internationella rätten – också när det finns pengar att tjäna på vapenhandel med den som förtrycker

Kriget i Jemen har pågått i över fyra år. Enligt Rädda Barnen kan fler än 85 000 barn ha dött till följd av konflikten och 22 miljoner människor är i akut behov av hjälp. Enligt FN har alla parter i kriget gjort sig skyldiga till krigsbrott.

Nu uppmanar vi alla de krafter som arbetade för att stoppa vapenexporten till Turkiet att visa var de står också vad gäller Jemen. Avsluta all export av krigsmateriel till de krigande parterna – både nya och redan beslutade vapenaffärer.

Fallet med Turkiet visar tydligt att:

1. Det går att stoppa exporten.

I Sverige är det en myndighet, Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP), som prövar vapenexporten. Det betyder dock inte att regeringen saknar ansvar eller möjligheter att påverka. I proposition 2017/18:23 står det: ”Regeringen har det yttersta politiska ansvaret för exportkontrollen även i de fall beslutet fattas av ISP”.

Turkietfallet visar också att regeringens och riksdagspartiernas ställningstaganden påverkar ISP:s bedömningar.

2. Svensk vapenexport handlar om militär materiel, inte om första hjälpen-lådor.

Utrikesminister Ann Linde (S) kommenterade i DN (11/10) riskerna med Sveriges krigsmaterielexport till Turkiet: ”Vad det är för övrigt krigsmaterial vet vi inte exakt. Men övrigt krigsmaterial kan vara brandfiltar, första-hjälpen-lådor, skyddsplåtar.”

Brandfiltar och första hjälpen-lådor är inte krigsmateriel. För att något ska klassas som krigsmateriel krävs att det är ”särskilt utvecklat för militärt bruk”. Av materielen Linde nämner gäller det bara pansarplåt. I debatten gav flera ministrar också bilden av att det inte fanns någon vapenexport till Turkiet, genom att bara lyfta fram en av de två kategorier krigsmateriel som kontrolleras. Att ministrar på detta sätt blandar om korten är missvisande och hindrar en öppen debatt.

3. Svensk krigsmateriel exporteras för att användas.

Det finns stora risker med all vapenexport då man aldrig vet vilka konsekvenserna kan bli – materielen har ofta en livslängd på flera decennier. Läckta dokument från den franska underrättelsetjänsten har visat att svenska stridsbåtar och radarsystem använts i kriget i Jemen, sannolikt för att upprätthålla den blockad som hindrar medicin och förnödenheter att nå befolkningen. Att hindra hjälp från att nå behövande i en krigssituation är ett krigsbrott. Krigsmateriel exporteras för att användas, också den från Sverige.

Det finns stora risker med all vapenexport då man aldrig vet vilka konsekvenserna kan bli

Sedan kriget i Jemen började har svenska företag exporterat krigsmateriel för 716 miljoner kronor till Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Kuwait, Qatar och Jordanien – sex stater som ingår i den saudiledda koalitionen (Svenska Freds sammanställning). 2016 beviljades export av Saabs radar- och stridsledningssystem Globaleye till Förenade Arabemiraten. Det kommer inom kort att exporteras – om inte regeringen säger stopp.

Så riksdag och regering: stå på de drabbades sida, i Syrien och i Jemen. Vi vet att det går. Om ni vill.

Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds och författare till boken “Den svenska vapenexporten”