Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / PAX 2/16 KRÖNIKAN: TILLSAMMANS KAN VI FÖRÄNDRA VÄRLDEN

PAX 2/16 KRÖNIKAN: TILLSAMMANS KAN VI FÖRÄNDRA VÄRLDEN

2016-06-19

Tillsammans kan vi förändra världen, skriver generalsekreterare Karin Wall Härdfeldt i en krönika.

Karin Wall Härdfeldt.

Det är lätt att känna förtvivlan. Förtvivlan inför krig som rasar i Syrien, Jemen och på andra platser i världen. Förtvivlan inför rapporter om ökad rasism i våra samhällen, om tragedierna på Medelhavet och den på sina håll helt omänskliga behandlingen av människor som tvingats på flykt undan krig, förföljelse eller fattigdom.

För en tid sedan svarade jag på ett mejl där en förälder till en 5-åring vände sig till oss på Svenska Freds för att höra hur hen skulle hantera sitt barns sorg och bestörtning över att det finns krig och vapen i världen. En sak som barnet fann tröst i var att det finns människor och organisationer som jobbar för att stoppa krig och vapen. Men hen ville också gärna själv kunna göra något. Mitt svar var att ett första steg är att börja prata om vad som känns fel i världen och fundera på hur en själv kan och vill förändra. Jag gav bland annat exemplet med Elvira 8 år som blev uppmärksammad i media när hon skrivit ett brev till statsminister Stefan Löfven om att stoppa vapenexporten.

Människors engagemang och känsla av att bara vara tvungen att vara med och bidra till förändring kan vakna av olika anledningar och i olika åldrar. För vissa kan det vara ett möte med en organisation där en känner tillhörighet och att andra kämpar och tror på samma saker som en själv. För andra är det ilskan över att svenska vapen kan vara med och bidra till krigsbrott i Jemen. För många var det en bild på ett barn uppspolat på en strand.

Den där viljan att bidra till förändring och övertygelsen om att en annan värld är möjlig är något som förenar alla oss inom Svenska Freds. Och det är något som förenar oss med våra kollegor på samarbetsorganisationer i till exempel Burma och Ukraina.

Mitt eget engagemang fångades upp av just Svenska Freds genom ett Öppet hus för cirka 13 år sedan. Sedan dess har min vilja att bidra till en förändring lett till många års ideellt arbete för Svenska Freds. Det har också lett mig till att arbeta med opinionsbildning och politisk påverkan för bland annat Amnesty och ActionAid.

Något som stärker mitt hopp är den motkraft till orättvisor och läget i världen som växer sig allt starkare. Under hösten såg jag många människor som kanske aldrig tidigare tänkt kring sin egen möjlighet att bidra till förändring engagera sig genom att ta emot människor på flykt på stränder, tågstationer och in i sina hem. Allt blev kanske inte alla gånger rätt eller det mest effektiva men det jag tar med mig är vetskapen om att många vill och kan engagera sig för att förändra. Om så inte världen så i alla fall situationen för en medmänniska.

Som enskild är det omöjligt att bära allt smärtsamt på sina egna axlar och fred kan tyckas vara ett helt ouppnåeligt mål. Men vetskapen om att vi är många som är övertygade om att en annan värld är möjlig och att vi alla har något att bidra med för att åstadkomma förändring gör det lättare. Samma brinnande engagemang som jag ser växa hos människor, ser jag också hos Svenska Freds. Ingen kan som bekant göra allt, men alla kan göra något, för någon. Det är så vi tillsammans förändrar världen.

KARIN WALL HÄRDFELDT

Generalsekreterare på Svenska Freds

Karin Wall Härdfeldt är sedan 1 juni ordinarie generalsekreterare på Svenska Freds.

Pax nr 2 2016