JEMENKRIGET I FOKUS UNDER MÖTE OM FN:S VAPENHANDELSAVTAL

Idag, den 26 augusti, inleds ett internationellt möte om FN:s vapenhandelsavtal ATT (Arms Trade Treaty) i Genève, Schweiz. 104 stater världen över är parter till avtalet, däribland Sverige. Svenska Freds är på plats tillsammans med andra ideella organisationer för att bevaka att avtalet uppfyller sitt syfte att förhindra lidande genom att begränsa den globala vapenhandeln. Vapenhandeln till Jemenkriget förväntas stå i fokus.

Det är en fråga som är högaktuell inte minst med anledning av den senaste tidens avslöjande om att svenska vapen används i krigets Jemen.
Det var tidigare i augusti som TV4-nyheterna avslöjade att svenska vapen används i kriget i Jemen. Granskningen visar att svensk krigsmateriel kan kopplas både till strider och till den blockad som hindrar mat och förnödenheter från att nå civilbefolkningen. Kriget som har pågått i fyra år beskrivs av FN som den största humanitära katastrofen sedan andra världskriget. Fler än 85 000 barn rapporteras ha dött av svält och 22 miljoner människor är i akut behov av hjälp.

Handlar om liv och död
Många ser Jemenkriget som ett testfall. Om vapenexporterande statsparter fortsätter att godkänna export till den saudiledda koalitionen i strid med ATT finns stor risk att avtalet urvattnas.
– Det här mötet och de beslut som staterna kommer fram till har stor påverkan på om stora mängder vapen hamnar i krig och konfliktzoner eller ej de kommande åren. Det handlar bokstavligen om liv eller död för civilbefolkningen i Jemen och andra länder där det råder krig, säger Karin Wall Härdfeldt generalsekreterare på Svenska Freds och på plats i Genève.

Tydlig röst för strikt tolkning
Avtalet skapades för att reglera en omfattande global handel med krigsmateriel och begränsa dess mest destruktiva konsekvenser. Vissa statsparter har tyvärr gjort tolkningar av avtalet som gått i motsatt riktning. Nyligen fastställde hovrätten i Storbritannien att landets regering inte gjort tillräckliga riskbedömningar när den godkänt omfattande export av krigsmateriel till de stridande parterna i Jemen.
– För att ATT ska röra sig åt rätt håll och få effekt krävs att staterna tar sina åtaganden på allvar. Här kan Sverige vara en tydlig röst för strikt tolkning av avtalet. Sverige kan tillsammans med andra spela en viktig roll genom att kritisera de stater som uppenbart devalverar ATT:s värde genom export i strid med dess åtaganden. Trovärdigheten i detta ökar markant om Sverige inte självt godkänner vapenexport till människorättskränkande regimer, säger Karin Wall Härdfeldt.

Svensk vapenexport till Jemen
Tillsammans med ett antal andra ideella organisationer från hela världen ingår Svenska Freds i den internationella paraplyorganisationen Control Arms som var drivande i att få avtalet till stånd. Control Arms arbetar för att stoppa vapenhandel som göder konflikt, fattigdom och människorättskränkningar.
Även Sverige tillåter export av krigsmateriel till länder i den saudiledda koalitionen, trots att den regeringsförklaring som antogs av S, MP, C och L i början av 2019 innehöll en punkt om att vapenexport till icke-demokratier som deltar militärt i Jemenkriget inte skulle tillåtas. Från officiellt håll kommer personal från UD och den svenska ambassaden i Schweiz att delta på mötet för att representera Sverige.

FAKTA: Vad är ATT?
FN:s vapenhandelsavtal ATT (Arms Trade Treaty) är ett internationellt vapenhandelsavtal som trädde i kraft 2014. Avtalet etablerade för första gången ett globalt regelverk för vapenexport, i syfte att begränsa lidande till följd av vapenhandel.
ATT:s femte statspartsmöte pågår 26–30 augusti i Genève, Schweiz. Även Sverige är part till avtalet och deltar med en delegation från UD och svenska ambassaden i landet. Frågan om ett internationellt vapenhandelsavtal är något som det civila samhället världen över har arbetat för aktivt sedan början av 2000-talet. Svenska Freds har drivit frågan som medlem i paraplyorganisationen Control Arms.