Home / Upptäck / Vapenexport / VAPENEXPORT TILL DIKTATURER ÄR REGERINGENS ANSVAR

VAPENEXPORT TILL DIKTATURER ÄR REGERINGENS ANSVAR

2018-10-24

Svenska Freds kommenterar här Morgan Johanssons uttalanden i Svenska Dagbladet den 22 oktober 2018 angående den svenska vapenexporten till Saudiarabien.

Morgan Johansson, ansvarig minister för vapenexportfrågor, blir intervjuad i Svenska Dagbladet 22 oktober om Sveriges vapenexport till Saudiarabien efter nyheten att Tyskland fryst sin vapenexport dit. Den tyska regeringen fattade beslutet med hänvisning till mordet på journalisten Jamal Khashoggi inne på den saudiska ambassaden i Istanbul. Svenska Freds kommenterar här Morgan Johanssons uttalanden.

 

Morgan Johansson uttalar sig om Saudiarabien i DN, den 22 oktober 2018
Citat 1 från SvD den 22 oktober 2018

”– Vårt system är inte detsamma som i Tyskland. ISP (Inspektionen för strategiska produkter, reds anm) prövar löpande vapenaffärerna mot lagstiftningen, och i vissa affärer stäms även av med Exportkontrollrådet. Det är ytterst sällan dessa frågor hamnar på regeringens bord, säger justitie- och inrikesministern Morgan Johansson (S), som menar att det inte är upp till regeringen att frysa pågående affärer.”

Svenska Freds kommenterar:

Det är regeringen som har det politiska ansvaret för all svensk vapenexport. Regeringen har möjlighet att begära att myndigheten ISP lämnar över affärer som handlar om till exempel ett visst mottagarland för beslut av regeringen. Det borde de självfallet göra med affärer som är så kontroversiella som de till Saudiarabien. Regeringen kan när det skett fatta beslut själva. 

 

”– Vi har väldigt liten vapenexport till Saudiarabien, i fjol var det framförallt reservdelar i följdleveranser från tidigare affärer. Det sker inga nya affärer med Saudiarabien.”

Svenska Freds kommenterar:

Det stämmer att vapenexporten till Saudiarabien minskat kraftigt, särskilt sedan det militära samarbetsavtalet med landet avslutades 2015. Men oavsett om affärerna räknas som följdleveranser eller inte handlar det om krigsmateriel som hamnar i Saudiarabien, som stärker landets militära förmåga, ökar regimens legitimitet och begränsar Sveriges möjligheter att kritisera landets förtryck och krigsbrott.

 

”Ni ser ingen anledning att frysa följdaffärerna?

– I så fall får frågan lyftas till regeringen, vilket varken ISP eller Exportkontrollrådet gjort. Det följer ett starkt presumtionsansvar att leverera reservdelar när man ingått ett avtal, säger Johansson.”

Svenska Freds kommenterar:

Regeringen kan själva kräva att affärer med Saudiarabien lyfts till regeringen för beslut. Så här står det i regeringens proposition (2017/18:23) ”Numera är det alltså ISP som prövar frågor om tillstånd m.m. enligt krigsmateriellagen, men inspektionen ska lämna över ett ärende till regeringens prövning om ärendet har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt (1 a § andra stycket krigsmateriellagen). Det är myndigheten som avgör vilka ärenden som bör överlämnas till regeringen. Regeringen har dock möjlighet att meddela ytterligare föreskrifter om överlämnande av ärenden till regeringen (1 a § tredje stycket). I lagmotiven har det uttalats att det i krislägen eller andra tillspetsade situationer kan vara motiverat att regeringen prövar fler eller andra ärenden än vad som normalt är ändamålsenligt och att regeringen därför bör bemyndigas att besluta om ytterligare regler om överlämnande av ärenden till regeringen. Det kan t.ex. gälla alla ärenden som avser export till ett visst land eller som avser varor av ett visst slag (prop. 1995/96:31 s. 25).”

I avvägningen mellan att markera mot en av världens mest brutala regimer och att upprätthålla svenska vapenföretags leveranssäkerhet till denna regim är det enda anständiga att stoppa all vapenexport, oavsett kontrakt.

 

”Vore det inte att sända en stark signal till Saudiarabien genom att frysa avtalet?

– Jag tycker att man kan använda sig av många påtryckningsmedel mot Saudiarabien, men Sverige är bundna av avtalet vi tecknade för länge sedan.”

Svenska Freds kommenterar:

Det är ett stort problem att Sveriges regering tillåter regler som gör att vapenföretag i Sverige får ingå avtal med regimer som sedan under lång tid därefter tillåts bakbinda Sveriges möjligheter att bedriva en självständig utrikespolitik. Sverige kan inte säga sig vara en stark röst för mänskliga rättigheter och demokrati så länge som vapenindustrins intressen får gå före. Regelverket för vapenexport säger att affärer som räknas som följdleveranser bör tillåtas om det inte finns ett ovillkorligt hinder (i praktiken vapenembargo) men att bedömningen ska göras från fall till fall. Det finns inget i regelverket som säger att följdleveranser måste godkännas, det står tvärtom att följdleveranser inte innebär någon ovillkorlig garanti (prop. 2017/18:23 s. 59)

Sverige skulle kunna utöva politisk makt genom att tydligt markera att vapenexporten till Saudiarabien stoppats på grund av landets odemokratiska styre, omfattande brott mot mänskliga rättigheter och krigsbrott mot befolkningen i Jemen. Låt mordet på Jamal Khashoggi bli avgörande för att det steget tas.

 

Kommer Sverige ingå i nya vapenaffärer med Saudiarabien i framtiden?

– Den nya vapenexportlagen som började gälla i våras säger att ISP ska väga in en demokratiaspekt i vapenaffärer, där det blir svårare att exportera vapen till länder som inte är demokratier. Jag utgår att ISP kommer följa lagstiftningen när det kommer till affärer med den typen av länder, säger Johansson.”

Svenska Freds kommenterar:

Kommande regering har stor makt i att avgöra vilken betydelse den nya lagstiftningen ska få för vapenexporten till diktaturer i framtiden – och om export till länder som Saudiarabien ska kunna godkännas inom det nya demokratikriteriet. Den nya lagen är i stor utsträckning öppen för tolkningar. Tydliga signaler måste skickas till ISP om att lagen ska innebära att vapenexport till diktaturer är helt utesluten.

 

Så här säger till exempel ISP:s generaldirektör Christer Ahlström i DN 22 oktober  om kriterierna för mänskliga rättigheter och demokrati i det svenska regelverket:

”– De är villkorliga. De kan utgöra ett hinder för export men kan vägas upp av starka skäl för export.”

Det är dags att en gång för alla sluta bolla vapenexporten mellan regeringen och myndigheten ISP och ta ansvar för det system som byggts upp och ständigt försvaras. Regeringen är ansvarig för vapenexporten från Sverige, det är dags att Morgan Johansson tar det ansvaret och stoppar vapenexporten till Saudiarabien – och de övriga ickedemokratier som Sverige idag stödjer militärt genom den svenska vapenexporten.

Sveriges riksdag fattade ett viktigt beslut när den tog ställning för att skärpa vapenexporten till ickedemokratier genom att lägga till ett demokratikriterium i regelverket. Kriteriet om mänskliga rättigheter formulerades också om för att ge detta mer tyngd i bedömningen. Allt som ett resultat av hur svensk vapenexport gång på gång ställt Sverige på fel sida i kampen om respekt för mänskliga rättigheter globalt. Det var en rimlig slutsats, men också en modig sådan. Sverige har en chans och möjlighet att vara ett föregångsland internationellt genom att säga nej till vapenaffärer med brutala regimer. Just nu finns ett momentum för ett sådant ställningstagande.

Läs den ursprungliga artikeln i Svenska Dagbladet här.

 

Presskontakt

Linda Åkerström, Sakkunnig nedrustning
070-763 48 51
linda.akerstrom@svenskafreds.se

Eva Kellström Froste, Pressekreterare
070 763 48 57
eva.kellstrom.froste@svenskafreds.se