Home / Upptäck / Vapenexport / VÄRLDENS VAPENHANDEL SÄTTS PÅ PROV I TOKYO

VÄRLDENS VAPENHANDEL SÄTTS PÅ PROV I TOKYO

2018-08-20

Vapenexport till krigförande i Jemen testfall när världens stater samlas i Japan för möte om vapenhandelsavtalet ATT. Svenska Freds är på plats för att se till att ATT gör skillnad.

Aktion med bilder på vapen som försvunnit.
På morgonen den 20 augusti genomförde Control Arms, som Svenska freds är en del av, en aktion för att uppmörksamma den illegala spridningen av vapen. Linda Åkerström nummer tre från höger.

Pressmeddelande från Svenska Freds 2018-08-20

Vapenaffärerna med den saudiledda koalition som bombar i Jemen kommer att tas upp vid mötet om FN:s globala vapenhandelsavtal i Tokyo denna vecka. Arms Trade Treaty, ATT, trädde i kraft 2014 och förväntningarna är att det fjärde statspartsmötet ska adressera hur de senaste årens vapenaffärer förhåller sig till avtalets kriterier om respekt för mänskliga rättigheter och den internationella humanitära rätten. Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds, är med under mötet.

– Mycket står på spel denna vecka. Avtalet skapades för att reglera en omfattande global handel med krigsmateriel och begränsa dess mest destruktiva konsekvenser. Tyvärr har vi sett tolkningar av avtalet som gått i motsatt riktning. Våra förhoppningar är att det här inte sopas under mattan utan adresseras under mötet och att staterna kommer att hålla fast vid avtalets syfte. Vi kommer, tillsammans med andra ideella organisationer, att arbeta hårt för att påverka i den riktningen, säger Linda Åkerström på Svenska Freds.

Kampen om hur starkt avtalet skulle vara var föremål för dragkamp när det förhandlades fram och flera av avtalets delar är öppna för tolkning. Enligt avtalet ska exporterande länder bland annat bedöma riskerna för att materielen som exporteras kan användas för brott mot krigets lagar, för brott mot mänskligheten och för genusbaserat våld. Attackerna mot Jemens civilbefolkning av den saudiledda koalitionen är ett tydligt testfall för hur väl avtalet fungerar. Genom främst flygbombningar har koalitionen attackerat hem, marknader, sjukhus, skolor, civil industri och moskéer. Att avsiktligt attackera civila är brott mot krigets lagar. Storbritannien är ett av de länder som exporterat krigsmateriel i mycket stor omfattning till Saudiarabien och övriga koalitionsmedlemmar.

– Utfallet av vad som utifrån kan se ut som ett formellt diplomatiskt möte om teknikaliteter kommer att få stor påverkan på om stora mängder vapen hamnar i krig och konfliktzoner eller ej de kommande åren. Det handlar bokstavligen om liv eller död. Här står behovet av strikta regler mot nationernas intressen av export och fokus på militär säkerhet, säger Linda Åkerström på Svenska Freds.

ATT:s fjärde statspartsmöte pågår 20–24 augusti i Tokyo, Japan. Även Sverige är part till avtalet och deltar med en delegation från UD och svenska ambassaden i landet. Frågan om ett internationellt vapenhandelsavtal är något som det civila samhället världen över har arbetat för aktivt sedan början av 2000-talet och 2014 trädde avtalet i kraft. Svenska Freds har drivit frågan som medlem i paraplyorganisationen Control Arms.

Även Sverige tillåter export av visst krigsmateriel till länder i den saudiledda koalitionen. Saudiarabien hör till de länder som godkänts för export av krigsmateriel under det senaste året. Mest uppmärksammat har varit försäljningen av Saabs radar- och stridsledningssystem Global Eye till Förenade Arabemiraten.

Kontakt:

Svenska Freds representant Linda Åkerström finns på plats från 20 augusti och nås på telefon 070-763 48 51 (gärna sms om hon inte kan svara) eller mejl linda.akerstrom@svenskafreds.se

Eva Kellström Froste, pressekreterare på Svenska Freds, telefon 070 763 48 57 eller eva.kellstrom.froste@svenskafreds.se