VALGRANSKNINGEN SÄKERT!

Följ vår valgranskning Säkert! där vi granskar de politiska partierna inför riksdagsvalet 2018 - och deras säkerhetspolitiska ställning.

SÄKERT?

Det rustas upp militärt i Sverige. Försvarsanslaget har ökat från 47 miljarder kronor 2014 till 54 miljarder 2018. Den största internationella militärövningen på över 20 år genomfördes nyligen på svensk mark. Värnplikten har återaktiverats och alla hushåll har fått en broschyr om hur vi ska agera om krisen eller kriget kommer. Upprustningen motiveras bland annat med att den ökar vår säkerhet, att den höjer tröskeln och beredskapen inför ett eventuellt väpnat angrepp mot Sverige.

Risken blir dock att rädsla späs på och känslan av osäkerhet förstärks. Några är rädda för att kriget är nära, andra för att tvingas bära vapen mot sin vilja. Investeringen i ökad säkerhet får då totalt motsatt effekt.

Säkerhetspolitik innefattar betydligt mer än militära satsningar. I grund och botten handlar det om hur vi ska skapa ett samhälle och en värld där människor har samma förutsättningar att känna trygghet, där det finns beredskap för att förebygga de hot som skrämmer och där konflikter hanteras fredligt. Vår säkerhet hotas bland annat av  klimatförändringar, psykisk ohälsa, rasism, ojämställdhet och bristande tillgång till sjukvård. Att känna att ens röst inte hörs och inte kan påverka eller förändra, leder också ofta till ökad osäkerhet.

Säkerhetsbegreppet kan inte begränsas till militär beredskap. Det handlar om mänsklig säkerhet och om ett brett spektra av säkerhetspolitiska frågor. Det handlar om Sverige och om resten av världen. För varje ny dyr militär satsning är det någonting annat som prioriteras ned. Kanske något av det du bryr dig allra mest om. Precis som inom andra politikområden handlar det om prioriteringar. Det är dock sällan vi får veta det faktiska priset.

Därför är säkerhetspolitik något som rör oss alla, som alla har rätt att engagera sig i och tycka till om. Det är dags att fler får vara del av samtalet om vilka satsningar som görs och vad de leder till. Vilka är inkluderade i begreppet säkerhet och vilka stängs ute?

I Svenska Freds projekt Säkert lyfter vi de utmaningar vi står inför för att garantera vår egen och andras säkerhet. I den här valgranskningen har vi analyserat hur de politiska partierna vill investera försvars- och säkerhetspolitiskt. Besök valgranskningen Säkert! här.

I fokus står tio viktiga försvars- och säkerhetspolitiska frågor och ambitionerna hos de svenska politiska partier som i nuläget får partistöd. Efter att ha gått igenom budgetar, motioner, artiklar, valplattformar samt genom intervjuer och mejlkontakt har vi sammanställt hur partierna anser att pengarna bör satsas för att öka säkerheten.

Vår förhoppning är att fler, med stöd av rapporten, ska ge sig in i det säkerhetspolitiska samtalet. För frågan berör oss alla och bör inkludera oss alla.

Agnes Hellström
Ordförande Svenska Freds

Säkert! Svenska Freds säkerhetspolitiska valgranskning.