SATSA PÅ SÄKRA FÖRLOSSNINGAR ISTÄLLET FÖR JAS GRIPEN

35 714 säkra förlossningar. Det är vad pengarna skulle räcka till om Sveriges regering skulle satsa kostnaden för ett enda Jas Gripen-plan på att lösa förlossningskrisen. Bland de stora satsningar på krigsmateriel till det svenska försvaret som nu beslutas finns 60 Jas Gripen-plan och en lång rad annan materiel. Nyligen blev det också klart att försvaret får 5 miljarder extra varje år.

– En ökad försvarsbudget är inte detsamma som ökad säkerhet, och kan få stora konsekvenser för andra satsningar som gör oss säkra. Den nya överenskommelsen om försvarsbudgeten mellan S, MP, C och L är en ineffektiv felprioritering. Vi efterfrågar en bred politisk överenskommelse om att satsa på mänsklig säkerhet – det vore en mycket bättre investering. Säkra förlossningar, sjukvård och skolor tillgängliga för alla är också säkerhetspolitik, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds.

Mänsklig säkerhet är ett begrepp som FN införde 1994 och som sätter människors, snarare staters, intressen i fokus. Mänsklig säkerhet är starkt kopplat till utvecklingen av de medborgerliga, politiska och socioekonomiska rättigheterna.

Svenska Freds har tagit fram några exempel på hur pengar som går till försvaret skulle kunna användas för att göra samhället säkrare och tryggare.

  • 30 miljarder till säkra förlossningar och annan sjukvård! Istället för att beställa fler Jas Gripen-plan kan Sverige investera i förlossningsvården och sjukvården i stort och skapa ett tryggare Sverige. Regeringen har beställt 60 nya Jas Gripenplan. Kostnaden för ett enda av dessa plan räcker till att finansiera 35 714 säkra förlossningar och kan lösa delar av den pågående förlossningskrisen.
  • 8,2 miljarder till klimatet! Istället för att låta Saab utveckla 2 ubåtar av typen A26 i samarbete med Försvarets Materielverk, FMV – en beställning som redan är gjord och kommer att kosta minst 8,2 miljarder kronor när ubåtarna levereras 2022 – kan Sverige satsa på klimatet. Kostnaden för två ubåtar motsvarar nästan två årsbudgetar för att stoppa klimatförändringarna räknat i 2018 års nivå (då låg årsbudgeten på 9,8 miljarder kronor).
  • 10 miljarder till jämställdhet! Istället för att utveckla fler helikoptrar – såsom de 18 stycken helikopter 14 som hade en slutnota på omkring 10 miljarder kronor – kan pengarna satsas på jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (utgiftsområde 13 i statsbudgeten). 10 miljarder kronor motsvarar för det här området den sänkning som finns mellan förra årets budget och 2020 års budget.

Mer information
Läs mer om mänsklig säkerhet i magasinet Säkert, en specialutgåva av fredstidningen Pax.
Magasinet Säkert

Galleri