Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / VI FÅR INTE VÄNJA OSS VID ATT VÄRNPLIKTIGA KRÄNKS

VI FÅR INTE VÄNJA OSS VID ATT VÄRNPLIKTIGA KRÄNKS

2022-02-08

Rapporteringen om kränkningar inom Försvarsmakten gentemot värnpliktiga upprör enormt. Senast i december rapporterades det om att 500 värnpliktiga akut skickats hem från Ledningsregementet i Enköping efter att ha utsatts för allvarliga kränkningar.

av Miriam Refai

Rapporteringen om kränkningar inom Försvarsmakten gentemot värnpliktiga upprör enormt. Senast i december rapporterades det om att 500 värnpliktiga akut skickats hem från Ledningsregementet i Enköping efter att ha utsatts för allvarliga kränkningar.

Två befäl utreds nu, bland annat för två fall av sexuellt ofredande. Den 24 januari 2022,  rapporterade Ekot att ett tredje befäl utreds för brott. I detta fall ska vapen vara inblandade och brottsoffret var vid tidpunkten värnpliktig. 

“Att 500 värnpliktiga skickas hem för att deras säkerhet inte kan garanteras och att flera befäl utreds för brott är mycket allvarligt. Men den senaste tidens rapporteringar om allvarliga kränkningar är inte isolerade händelser utan del av problemen med den struktur där unga tränas i att utöva våld och lyda order. Vi måste prata mer om det för att förhindra att liknande händelser sker igen.”, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds.  

I Försvarsmaktens egna, årliga utvärdering från 2020 uppgav 17 procent att de utsatts för oönskat beteende, exempelvis sexuella trakasserier eller en kränkande behandling från andra värnpliktiga. I december 2020 avslöjade SVT i ett reportage att värnpliktiga utsatts för våld, kränkningar och trakasserier av sina befäl och det finns flera andra exempel. Att unga utsätts för kränkningar och övergrepp under sin värnplikt är alltså inte ett nytt fenomen utan är ett resultat av de vålds- och tystnadsnormer som råder inom militära organisationer.

“Värnpliktens syfte är att träna unga i att utöva våld och att lyda order. Våldsnormen är del av den struktur som ligger till grund för systemet, det är därför inte förvånande att den påverkar hur värnpliktiga behandlas, dessutom i en tystnadskultur med stark hierarki. Att värnplikten är tvingande och att de unga därmed är fråntagna rättigheten att lämna utan att riskera straff, gör missförhållandena extra allvarliga”, säger Agnes Hellström.

Som alternativ till en ledarskapsutbildning baserad på våld och militariserade normer driver vi #fredsakademin – en freds- och ledarskapsutbildning för unga som vill få fördjupad kunskap och ickevåldsliga verktyg för att engagera sig i frågor om hållbar fred, demokrati och mänskliga rättigheter.

Har du frågor om värnplikt, mönstring eller rätten till vapenfri tjänst? Har du egna erfarenheter att dela med dig av som kan vara till hjälp för andra? Kontakta oss eller läs mer på fredsakademin.se

Svenska Freds har i mer än 100 år stöttat dem som inte vill vara del av det militära systemet och stått upp för allas rätt att vägra använda vapen. Sedan värnplikten återaktiverades 2017 har allt fler unga och deras anhöriga hört av sig till oss för att få stöd och råd.