ANGÅENDE REGERINGENS UTREDNING AV KONSEKVENSERNA AV ETT SVENSKT TILLTRÄDE TILL KONVENTIONEN OM FÖRBUD MOT KÄRNVAPEN

18 Januari 2019. I dag offentliggjordes utredningen om Sveriges tillträde till konventionen om ett förbud mot kärnvapen. Regeringens utredare Lars-Erik Lundins slutsats är att Sverige varken bör skriva under eller ratificera avtalet. Utredningen ser hinder snarare än möjligheter och prioriterar tydligt militära intressen över arbetet för nedrustning. Det humanitära perspektiv som drivit processen mot ett kärnvapenförbud är helt frånvarande i utredarens presentation. Kärnvapen är ett massförstörelsevapen och ett globalt säkerhetshot. Konventionen är vår största möjlighet att arbeta för en värld utan detta hot. Att Sverige ska skriva under och tillträda avtalet är en självklarhet.

Läs hela utredningen på www.regeringen.se 

SLMK och IKFF har gjort en Skuggutredning, Läs på slmk.org:

Vi uppmanar i Svd Debatt: ”Låt Sverige bli en stark röst för nedrustning” Läs på Svd.se

Seminarium 6 februari i Stockholm: Kärnvapenförbud – ska Sverige signera det?