Home / Upptäck / Nedrustning / STOPPA MÖRDARROBOTAR: SVENSKA FREDS DELTOG PÅ UNGDOMSKONFERENS

STOPPA MÖRDARROBOTAR: SVENSKA FREDS DELTOG PÅ UNGDOMSKONFERENS

2020-12-22

På lördagen den 12 december arrangerade organisationen International Student Conference i Japan ett webbinarium om mördarrobotar, i samarbete med den globala kampanjen mot mördarrobotar, Campaign To Stop Killer Robots, där Svenska Freds är medlem. Svenska Freds praktikant Amanda Karestrand deltog på mötet, här är hennes reflektioner.

Stoppa mördarrobotar. Foto: Campaign To Stop Killer Robots“Unga talare från 20 olika länder var med och berättade om sina övertygelser och tankar kring det faktum att mördarrobotar, helt autonoma vapen, snart kan komma att tas i bruk. Många, bland andra Johanna Trittenbach från Tyskland och Riika Aarnos från Finland, uttryckte att de inte upplever att deras respektive regeringar gör tillräckligt i frågan, och uppmanade till politisk handling för ett förbud mot dessa vapen. Laura Varela från Brasilien talade om hur AI tenderar att programmeras snedvridet och att detta i förlängningen skulle kunna leda till större risk för redan utsatta grupper, som kvinnor och medlemmar av ursprungsbefolkningen i hennes hemland. Flera andra unga talare uttryckte en oro för just detta, att rasism och ojämställda normer i samhället riskerar att skina igenom i framtidens programmering av AI.

Deltog på konferensen gjorde också Kanae Doi från Human Rights Watch Japan och Daiki Yokoyama från Japans utrikesdepartement. Soo Hyun Kim som är så kallad youth focal point på UNODA, FN:s nedrustningsenhet, och Kenichiro Mogi, forskare, deltog genom förinspelade videomeddelanden.

Soo Hyun Kim har samlat unga som engagerar sig i nedrustningsfrågor under hashtagen #youthfordisarmament, samt varit med drivit igenom en resolution i FN om unga, nedrustning och ickespridning. Hon gav en uppmuntrande hälsning om att hon har hopp om att dagens unga är en viktig kraft för förändring och att hon ser att unga har makt och möjlighet att påverka i nedrustningsfrågor.

Natalie Wilson, som gjorde en bra insats i att leda detta globala webbinarium, konstaterade vid dess slut att utan teknikens hjälp hade inte konferensen varit möjlig att genomföra, och avslutade med de kloka orden “Vi måste säkerställa att vi fortsätter att använda teknologi för fred och samarbete, inte för våld och krig.”

Mitt starkaste intryck från konferensen var att så många unga, från så många länder med helt olika politiska landskap och förutsättningar, ändå står så starkt enade i denna viktiga fråga. Det ingav hopp att höra så många andra unga studenter, med samma starka övertygelse, betona vikten av ett förbud mot att maskiner ska få bestämma över liv och död.”

Mer information

Läs om hur Svenska Freds arbetar för att stoppa mördarrobotar och engagera dig du också.
Läs om International Student Conference Japan.
Läs om den globala kampanjen mot mördarrobotar.