Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / RIS OCH ROS: KÄRNVAPEN I FOKUS

RIS OCH ROS: KÄRNVAPEN I FOKUS

2021-12-10

Ris går till AP3 som genom att fortsätta investera i bolag kopplade till kärnvapen och ros till Socialdemokraternas Skånedistrikt och ombudet Émilie Lundgren, en av dem som under S-kongressen kämpade för ett ställningstagande för FN:s kärnvapenförbud.

RIS- och ROS-kort från Svenska Freds.Risken för att kärnvapen används närmar sig kalla krigets nivåer. Globalt investerade banker, pensionsfonder och
investmentbolag 685 164 miljoner dollar i kärnvapen 2019-2021. Men allt fler finansiella institutioner har slutat
investera i kärnvapen med hänvisning till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen, bl a norska Statens pensjonsfond.
I Sverige är tredje AP-fonden, AP3, den enda statliga pensionsfond som fortfarande investerar i kärnvapen.

Politiskt inser allt fler vikten av att driva på för kärnvapennedrustning. Under Socialdemokraternas kongress i november
var FN:s konvention om förbud mot kärnvapen uppe till förhandling. Kärnvapenmotståndet i partiet syntes tydligt i de
48 motionerna om en anslutning till förbudet. En ny opinionsundersökning från Olof Palmes Internationella Center visar att
87,8 procent av S-väljarna vill att Sverige ska gå med.

 

Ris går till AP3 som genom att fortsätta investera i bolag kopplade till kärnvapen bidrar till att kärnvapenstaterna kan
fortsätta sin upprustning och utveckling. En ny rapport från Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK) visar att
AP3 har över 1 miljard kronor i 16 bolag kopplade till kärnvapen.

 

Ros går till Socialdemokraternas Skånedistrikt och ombudet Émilie Lundgren, en av dem som under S-kongressen kämpade
för ett ställningstagande för FN:s kärnvapenförbud. Émilie redde bland annat ut missförstånd som partistyrelsen spridit om att
icke-spridningsavtalet (NPT) och FN:s kärnvapenförbud skulle stå i motsättning till varandra. Tack vare Skånedistriktet och flera
andra distrikt och medlemmar har S nu en tydlig målsättning att Sverige ska ansluta sig till förbudet.

Bli en påtryckare för fred!

Tillsammans kan fortsätta kämpa för hållbar fred. Om du inte betalat årsavgiften, gör det gärna här
Kostnaden är 60 kr per år, men ge gärna en extra gåva till Svenska Freds arbete om du har möjlighet.

Tack för ditt stöd och engagemang!

Delta i aktionen!

Ladda ner och skriv ut dina egna Ris & Ros-brev. Skicka breven per post eller per e-post till adresserna nedan.

Risbrev pdf

Tredje AP-fonden info@ap3.se

Postadress:

Tredje AP-fonden
Box 1176
111 91 Stockholm

Rosbrev pdf

Émilie Lundgren och Socialdemokraternas Skånedistrikt

Postadress:

Skånes Socialdemokratiska Partidistrikt
Olof Palmes Plats 1
214 44 Malmö