Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / Pax 2007: Samövning med misstänkta krigsförbrytare kritiseras

Pax 2007: Samövning med misstänkta krigsförbrytare kritiseras

2007-06-16

Andra veckan i december utspelas Snöflingan del 2, då svenska soldater reser till Ryssland för att träna med ryska soldater. Första övningen hölls i Sverige förra året och då liksom nu höjs kritiska röster mot samarbetet med misstänkta krigsförbrytare.

– Det är helt oacceptabelt att Sverige samarbetar med misstänkta krigsförbrytare, säger Martin Uggla, ordförande för Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter.

I januari 2006 blev det stor massmedial uppmärksamhet när officeren Boris Podoprigora, ställföreträdande chef för de ryska styrkorna i Tjetjenien under 2002, samt generallöjtnanten Vjatjeslav Sucharev, dök upp bland snödrivorna i svenska Boden. Svenska I 19 genomförde där samövningen Snöflingan med 138:e motorskyttebrigaden från Leningrads militärområde. Brigaden har kopplats till krigsförbrytelser i Tjetjenien 1999–2000. Sucharev var under perioden vice befälhavare för Leningrads militärområde.

Sucharev polisanmäldes då av Svenska Helsingforskommittén och Östgruppen, men fallet utreddes aldrig då Sucharev ansågs vara straffrättsligt immun. Motiveringen kritiserades av folkrättsprofessor Ove Bring, som sade till Pax (nummer 1/06) att en generallöjtnant inte har immunitet.

Den 10 december är det så dags för en skyttepluton från I 19 att inleda en svarsövning med 138:e brigaden i Kamenka utanför ryska S:t Petersburg. Och förutsättningarna är – enligt Svenska Helsingforskommittén, Svenska Tjetjenienkommittén och Östgruppen – samma som förra året: misstänkta krigsförbrytare kan komma att vara med i Kamenka.

Även om de soldater som deltar i fält troligen inte har erfarenheter från Tjetjenien, så har brigaden som helhet ett förflutet i krigszonen, resonerar de svenska organisationerna och framhåller att Leningrads militärområde har ansvar att utreda anklagelserna. De svenska organisationerna misstänker även att befäl som kommer att närvara har kopplingar till brotten i Tjetjenien.

Anklagas för massaker

De tre organisationerna riktar inför den kommande övningen in sig på en person; Igor Puzanov, i dag högste befälhavare för Leningrads militärområde. År 1999-2001 hade han samma post i Moskvas militärområde. Moskvastyrkorna anklagas för att ligga bakom massakern i Novyje Aldy år 2000, då 56 civila tjetjener mördades. Övergreppen där är dokumenterade av organisationerna Human Rights Watch och Memorial och Ryssland har fällts för dem i Europadomstolen.

Puzanov är en av de högsta ansvariga för samarbetet med svenska försvaret.

– Som vi ser det borde Puzanov ställas inför rätta. Sverige bör ställa in övningen och samarbetet med Leningrads militärområde tills anklagelserna om krigsförbrytelser är utredda och ansvariga ställts till svars. Annars legitimerar Sverige de övergrepp som skett i Tjetjenien, säger Martin Uggla.

Göran Lithell är politisk stabschef på försvarsdepartementet. Han säger att Sverige har framhållit till sina ryska samarbetspartner att Sverige förutsätter att det inte deltar några personer i övningen som begått brott mot mänskliga rättigheter.

– Vi har inga indikationer på att personer som begått sådana brott deltar och vi känner oss trygga inför övningen, säger Göran Lithell.

Hålla isär kritik

Han anser inte att Snöflingan legitimerar Rysslands agerande i Tjetjenien:

– Det är viktigt att hålla isär den svenska kritiken mot Rysslands agerande i Tjetjenien och frågan om Snöflingan. Man måste skilja mellan övning och förhållningssättet generellt sett, säger Göran Lithell och påpekar att det är viktigt att Sverige genomför försvarsövningar med Ryssland.

Han avfärdar kritiken mot Puzanov eftersom denne inte hade något att göra med 138:e brigaden under dess tid i Tjetjenien. Gällande hans ansvar under tiden vid Moskvas militärområde hävdar Göran Lithell att Puzanov inte hade ledningsansvar för styrkorna i Tjetjenien eftersom dessa lydde under Nordkaukasiska militärområdet.

Enligt Martin Uggla är påståendet inte riktigt.

– Nej, det är fel. Ansvarsfördelningen i den ryska försvarsmakten är komplicerad, men en del av befälsansvaret ligger kvar på respektive förbands hemmabas.

Efter Snöflingan anmälde Allan Widman (fp), ledamot i försvarsutskottet, regeringen till konstitutionsutskottet för bristfällande handläggning inför Snöflingan. Utskottet kom fram till att beredningen hade brister. Då satt Allan Widman i opposition, i dag är han i regeringsställning.

”Tänkt efter bättre”

 

Tycker du att handläggningen av Snöflingan varit bättre denna gång?

– Jag vet att det varit en lång diskussion, därmed tror jag i alla fall att man har tänkt efter bättre, säger Allan Widman.

Han säger till Pax att han inte har någon kännedom om Puzanovs eventuella medverkan vid Snöflingan 2.

Allan Widman har av regeringen fått höra att Sverige framfört till Ryssland att man förutsätter att inga krigsförbrytare deltar, alltså just vad Göran Lithell säger till Pax.

– Det är det svar jag kan få. Sedan älskar man inte allt som ens regering gör, men min regering gör så mycket annat som jag tycker är rätt, så jag accepterar det svaret, säger Allan Widman.

Även Allan Widman framhåller vikten av samarbetet mellan försvarsmakterna och att ryska soldater får träffa soldater från länder som har en ”mer utvecklad syn på hur krigsföring ska bedrivas”.

Det håller Martin Uggla med om.

– Vi har inget emot samarbete mellan försvarsmakterna, men så länge Ryssland inte tar tag i krigsförbrytelserna och straffriheten, så bör samarbetet inriktas på mänskliga rättigheter och folkrätt.

ELISABETH CERVIN

Copy: Pax och artikelförfattaren

Upplaga av Pax: Pax nr   Pax nr 5-6 2007