Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / PAX: ”VI HAR EN UNIK MÖJLIGHET ATT PÅVERKA DEBATTEN OCH SYNEN PÅ SÄKERHET”

PAX: ”VI HAR EN UNIK MÖJLIGHET ATT PÅVERKA DEBATTEN OCH SYNEN PÅ SÄKERHET”

2020-07-03

Utbrottet av coronaviruset har skakat om världen och våra samhällen. Den pågående pandemin visar tydligt det som Svenska Freds och resten av fredsrörelsen länge har pekat på: vi behöver en helt ny säkerhetspolitik som inte begränsas till det militära. Vi har pratat med Sam Perlo-Freeman, researchkoordinator på organisationen CAAT i Storbritannien, som menar att den pågående krisen redan fått fler att ompröva synen på säkerhet.

Sam Perlo-Freeman, CAATTidigare i år släppte CAAT (Campaign Against Arms Trade) rapporten “Fighting the wrong battles: How obsession with military power diverts resources from the climate crisis” som Sam Perlo-Freeman är författare till. När vi når honom via videolänk i början av juni har invånare i Storbritannien befunnit sig i karantän på grund av coronaviruset sedan i mars.

– Den här krisen som vi är mitt uppe i visar verkligen att säkerhetsproblem inte kan lösas med militära medel. Det är tydligt att de länder som lägger mest på militära utgifter, exempelvis Storbritannien och USA, är helt inkapabla att hantera den här krisen. Det visar hur bisarrt det är att lägga så mycket pengar på krig och militära utgifter – och så lite på det som verkligen kan göra människor säkra, säger han.

Enligt Sam Perlo-Freeman har den säkerhetspolitiska debatten i Storbritannien börjat breddas sedan coronakrisens utbrott. Fler har börjat intressera sig för ickemilitära perspektiv på säkerhet. Som exempel nämner han en debatt om coronakrisen i parlamentet nyligen då ickemilitära säkerhetsexperter bjöds in för att delta. I år hade den brittiska regeringen planerat en översyn av försvars- och säkerhetspolitiken. Den har nu flyttats fram till 2021 på grund av coronakrisen och kommer att bli ett viktigt tillfälle för CAAT att vara med och förändra perspektivet i den säkerhetspolitiska debatten.

– Synen på hållbar fred och mänsklig säkerhet som vi har lyft fram så många gånger under så lång tid har nu börjat ta sig in i den allmänna debatten. Det här är en unik möjlighet, en “once-in-a-generation opportunity” för oss och hela den internationella fredsrörelsen att påverka debatten och synen på säkerhet, säger Sam Perlo-Freeman.

Om du blickar tillbaka: hur har den säkerhetspolitiska debatten och synen på säkerhet förändrats de senaste 10-20 åren?
– Den stora förändringen av spelplanen var 11 september 2001. Förutom att händelsen i sig var en katastrof, så har de säkerhetspolitiska konsekvenserna av 11 september inneburit en ännu större katastrof. Världens militära utgifter har ökat enormt och krig och det militära har dominerat synen på säkerhet sedan dess. Kriget mot terrorismen har använts i alla möjliga sammanhang för att rättfärdiga så många olika typer av våld på så många platser i världen. USA, Kina, Ryssland, Mali, Pakistan, Syrien… listan kan göras lång.

– Men på senare tid har de säkerhetshot som klimatförändringarna innebär ökat förståelsen för att vi måste ändra synen på säkerhet. Och nu, med de akuta säkerhetspolitiska konsekvenserna av coronakrisen, blir det ännu mer uppenbart att det är helt orimligt att lägga så mycket pengar på militära utgifter – och så lite på sjukvård och andra saker som gör människor säkra på riktigt.

Vilken skillnad gör internationellt samarbete – till exempel mellan CAAT och Svenska Freds – när det gäller de här frågorna?
– Problemen vi upplever är globala – vi står alla inför samma säkerhetspolitiska frågeställningar. Militära utgifter och vapenhandel är internationella fenomen. Det går inte att titta isolerat på till exempel Storbritannien eller Sverige i de här frågorna. Båda länderna, och många fler, är involverade i vapenhandeln till kriget i Jemen till exempel. Det här är problem som måste tacklas internationellt och det betyder bland annat att vi genom aktioner och påverkansarbete tillsammans kan arbeta för att förändra synen på säkerhet. Att arbeta tillsammans i internationella nätverk med Svenska Freds och andra organisationer är otroligt värdefullt för oss, säger Sam Perlo-Freeman.

Fakta: CAAT
CAAT står för Campaign Against Arms Trade och är en brittisk fredsorganisation som genom påverkansarbete och aktioner vill stoppa vapenexporten. Tillsammans med Svenska Freds och ett flertal andra fredsorganisationer ingår CAAT i det europeiska nätverket, European Network Against Arms Trade (ENAAT). I samband med årsdagen för Jemenkriget deltog både CAAT och Svenska Freds genom ENAAT i en onlinekampanj för att uppmärksamma vapenexporten från Europa till länderna i den Saudiledda koalitionen som krigar i Jemen.

Fakta: Mänsklig säkerhet
1994 introducerade FN:s utvecklingsprogram UNDP begreppet mänsklig säkerhet. Med mänsklig säkerhet som utgångspunkt prioriteras de hot och utmaningar som är avgörande för människors trygghet och säkerhet i stället för militärt skydd av statens yttre gränser. I resolution 66/290 finns en gemensam definition av vad mänsklig säkerhet omfattar, nämligen de grundläggande friheterna “frihet från rädsla”, “frihet från nöd”och “frihet att leva ett värdigt liv” samt sju grundläggande dimensioner där mänsklig säkerhet bör råda; ekonomi, samhälle, hälsa, miljö, politik, mat och personlig säkerhet.