Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / KRÖNIKA: Smärtan kommer att eka i generationer

KRÖNIKA: Smärtan kommer att eka i generationer

2024-02-24

Två år av krig i Ukraina. Svenska Freds ordförande Kerstin Bergeå reflekterar i en krönika.

KRÖNIKA AV SVENSKA FREDS ORDFÖRANDE KERSTIN BERGEÅ I DALA-DEMOKRATEN 24/2

Rysslands beskjutningar av ukrainska städer, tvångsförflyttningar av människor, våldtäkter, söndertrasad ukrainsk infrastruktur och miljöförstörelse. Bilderna och nyheterna från Ukraina visar hur fasansfullt och destruktivt krig kan vara. 

Nu har den folkrättsvidriga invasionen av Ukraina pågått i 730 dagar. Ryssland har successivt tvångsinkallat fler soldater och striderna har intensifierats. 

En halv miljon människoliv beräknas ha gått till spillo. Och ju längre kriget fortgår ju fler barn förlorar sina föräldrar och föräldrar sina barn. 

Smärtan kommer att eka i generationer framöver.

Dag Hammarskjöld, tidigare generalsekreterare i FN, menade att det alltid kommer att vara svårt och fullt av utmaningar att förebygga krig och bygga hållbart fredliga samhällen och relationer, men att vi inte kan sluta försöka för att alternativet är så mycket värre. Han skriver “Processen att lära sig leva tillsammans utan krig i denna sönderslitna och förvirrade värld kommer att fortsätta vara smärtsam och en konstant utmaning för resten av våra liv. Ändå vet vi vad valet är. Antingen lyckas vi eller står vi inför en katastrof”.

Den 22 februari 2022 var en dag då världen ännu en gång stod inför den katastrof som kriget innebär. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina hade inletts och vi är många som minns exakt var vi befann oss och vad vi gjorde när vi nåddes av den fasansfulla nyheten.

Själv bodde jag i Tanzania och var ironiskt nog mitt inne i ett parti av krigsstrategispelet Risk. Där är uppbyggnaden av arméer spelets nyckel. Att välla in, invadera och erövra länderna och kontinenterna på spelplanens karta är målet. Spelet har en historisk kontext, på spelkorten avbildas fotsoldater, kavallerister och kanoner från en för länge sedan passerad tid. 

Den verklighetsfrånvände Putin, hög på imperiedrömmar, tycktes befinna sig på en sådan historisk spelplan. I den verkliga världen var vi många som utgått från eller hoppats att folkrätten var en, om än en skör, ändå accepterad spelregel.

Putins invasion var inte ett strategiskt spel utan en isande verklighet. Katastrofen var ett faktum. En katastrof det hade kunnat göras betydligt mer för att förhindra. Hur svårt och hur fullt av utmaningar det än var. Sveriges regering borde för länge sedan ha verkat för att ställa Putin och andra höga ansvariga militärer till svars för de krigsbrott, inte olika de som nu sker i Ukraina, som Ryssland gjorde sig skyldiga till under det andra Tjetjenienkriget. Mer hade också kunnat göras för att markera mot det ryska styrets oacceptabla förtryck av grupper i den egna befolkningen som utmanat regimen.

Svenska Freds krävde ett ökat stöd för de som motsatte sig Putins styre, liksom att han och andra ansvariga skulle ställas inför rätta för krigsförbrytelser. På samma sätt argumenterar vi nu för att Sverige fortsatt måste verka för ett ansvarsutkrävande för de personer som misstänks för brott mot mänskligheten, folkmord och krigsförbrytelser kopplat till kriget i Ukraina. 

För att upprätthålla stödet för den internationella rätten behöver brott mot folkrätten och kränkningar av mänskliga rättigheter kritiseras och få följder, oavsett vem som är skyldig. 

Sveriges regering ser idag mellan fingrarna när det gäller Turkiets folkrättsvidriga attacker mot Syrien. Likaså Israels bombningar av civila i Gaza. Sveriges regering fortsätter tillåta vapenexport och ge politiska stöd till Israel trots att den internationella domstolen i Haag (ICJ) varnat för att landets beteende riskerar att utmynna i folkmord. Att använda den internationella rättsordningen godtyckligt är en säker väg mot den katastrof Hammarskjöld varnade för. Stödet behöver vara starkt, konsekvent och uthålligt. 

Att Sverige, samtidigt som Israels urskillningslösa bombningar av Gaza dödade, skadade och traumatiserade tusentals civila i oktober 2023 också tecknade ett miljardavtal med Israels största vapenföretag Elbit Systems är fullständigt absurt. Företaget är en av de främsta leverantörerna till den israeliska militären. Hur var det ens möjligt?

Svenska Freds uppmärksammade också att flera europeiska länder fortsatte att sälja vapen till Ryssland trots annekteringen av Krim 2014. Hur var det möjligt?

Och hur är det möjligt att 33 ryska gasfartyg anlänt till Sverige sedan den fullskaliga invasionen inleddes 2022? Den svenska regeringen borde ligga på hårdare om att flytande naturgas ska omfattas av EU:s sanktioner mot Ryssland eller stoppa detta på annat sätt. Här saknas logik och konsekvenstänk. Att bidra till Rysslands krigskassa genom att köpa gas, och samtidigt uttala sitt fullständiga politiska och militära stöd till Ukraina, klingar falskt.

Hammarskjölds ord har andemeningen att fredens pris visserligen är högt, men att alternativet är katastrof. I Ukraina är krigets konsekvenser redan katastrofala. Men krig och förtryck är inte ofrånkomliga naturkatastrofer, de är konstruktioner av oss människor och de kan förebyggas och undvikas. Om vi är beredda att göra det svåra och utmanande jobbet, och om vi inte är det: är vi beredda på konsekvenserna? 

Krönikan är skriven av Kerstin Bergeå, Svenska Freds ordförande, som fristående krönikör på dalademokraten.se