Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / PAX #4: NOBELS FREDSPRIS 2022

PAX #4: NOBELS FREDSPRIS 2022

2022-12-12

Den 7 oktober tillkännagavs det vilka som tilldelas Nobels fredspris 2022. Pristagare är den belarusiske människorättskämpen Ales Bialiatski, ukrainska Center for Civil Liberties och ryska Memorial.

Den 7 oktober tillkännagavs det vilka som tilldelas Nobels fredspris 2022. Pristagare är den belarusiske människorättskämpen Ales Bialiatski, ukrainska Center for Civil Liberties och ryska Memorial. Det är bra och viktigt att Nobelkommittén uppmärksammar den ickevåldsliga demokratirörelsen i Belarus, Ukraina och Ryssland och demokrati- och människorättsförsvarares utsatta situation i auktoritära stater. I sin motivering betonade Nobelkommittén specifikt antimilitarism och civilsamhällets betydelse för fred och demokrati.

– Det är precis såhär man ska använda Nobelpriset, det visar på vikten av att arbeta tillsammans i rörelser underifrån för att sätta tryck på repressiva regimer, kommenterade Kerstin Bergeå, ordförande för Svenska Freds i SVT:s Nobelsändning vid tillkännagivandet.

Det är tre oerhört värdiga vinnare som Svenska Freds också valde att lyfta i förhandsspekulationerna.

Svenska Freds i media på Nobel.

Memorial, Rysslands viktigaste och mest framstående människorättsorganisation, grundades 1989 med syftet att dokumentera och bevara minnet av offer för politiskt förtryck under Sovjettiden och har med åren börjat arbeta bredare med att bland annat kartlägga det rekordstora antalet politiska fångar i Ryssland idag. De dokumenterar politiskt förtryck och kränkningar av mänskliga rättigheter och är en stark röst i kampen mot militarism och i arbetet för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. Ryska myndigheter har tvingat Memorial att stänga ner med hänvisning till lagen om ”utländska agenter”, en diskriminerande lagstiftning som har använts för att tysta ner kritiska röster, opposition och civilsamhälle.

På omslaget av det här numret av PAX syns Oleg Orlov fotograferad av Svetlana Gannushkina båda framträdande människorättsaktivister och medgrundare av Memorial. Oleg Orlov är ordförande för organisationen och hann bara demonstrera en kort stund i Moskva med sin skylt där det står ”Fred till Ukraina – Frihet till Ryssland” innan han greps. Svetlana Gannushkina hann precis skicka iväg bilden hon tagit på Oleg innan hon själv greps. I en intervju i DN i samband med tillkännagivandet av Nobelpriset sa Oleg att:

Det viktigaste vi har gjort handlar om upplysning. Vi har visat det ryska samhället att ett samhälle inte kan vara säkert och tryggt utan att människan är fri.

Bialiatski Memorial Center

Ukrainska Center for Civil Liberties bildades 2007 för att stärka rättsstatens principer och främja mänskliga rättigheter och demokratiska institutioner i Ukraina. De har bevakat myndigheters människorättskränkningar, påtryckningar mot civilsamhället och förföljelser av människorättsförsvarare. De arbetar också för att stärka internationell rätt och har länge verkat för att Ukraina ska ansluta sig till Internationella brottmålsdomstolen (ICC). Center for Civil Liberties mottog även årets Right Livelihood Award för sitt arbete med att sedan krigsutbrottet, dokumentera krigsbrott och kränkningar av mänskliga rättigheter i Ukraina. I en intervju med norska Nobelkommittén svarade organisationens ordförande Oleksandra Matviichuk att det som ger henne hopp är vanliga människor, “common people have a much greater impact than they can even imagine”.

Ales Bialiatski, Valentin Stefanovych, Marfa Rabkova from Viasna, Oleg Orlov, Svetlana Gannushkina, Oleksandr Cherkasov, Serhii Davidis from the Memorial, for me and the Center for Civil Liberties are people with whom we have been fighting against this threat side by side for many years. Now Ales Bialiatski is behind bars, and the Memorial is banned. This story is about resistance to common evil, about the fact that freedom has no borders, and the values ​​of human rights are universal.” – Oleksandra Matviichuk, advokat och ordförande för Center for Civil Liberties kommenterar Nobels fredspris på en presskonferens den 8 oktober 2022.

Ales Bialiatski är en framstående demokratiaktivist och människorättsförsvarare i Belarus som 1996 grundade organisationen The Human Rights Center Visna. En tidigare samarbetsorganisation till Svenska Freds. Viasna har i snart 30 år gett stöd till politiska fångar och är idag landets ledande människorättsorganisation. Ales har mottagit flera utmärkelser för sitt arbete, bland annat Right Livelihood Award och Per Anger-priset. Men organisationen har också under många år motarbetats av den belarusiska regimen. Svenska Freds stöttade Viasna med att bland annat protestera mot de åtgärder som vidtogs för att tysta organisationen och dess företrädare.

Ales Bialiatski satt fängslad mellan åren 2011 och 2014 till följd av sitt arbete för demokrati och mänskliga rättigheter som myndigheterna vill tysta ner. Sedan fortsatte hans människorättsliga engagemang. Sedan 2020 är han återigen fängslad. Förändringar i villkoren för det svenska biståndet gjorde att Svenska Freds sedan inte kunde fortsätta samarbetet med Viasna.

Bildtext: Svenska Freds kommenterar fredspriset i media innan och under tillkännagivandet; Kerstin Bergeå, ordförande i SVT:s sändning. Karin Wall Härdfeldt, generalsekreterare i Sveriges Radios sändning. Gabriella Irsten, sakkunnig i hållbar fred och säkerhet i TV4 Nyhetsmorgon och Linda Åkerström, policychef i Aftonbladet TV.