Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / PRESSMEDDELANDE: Samtidigt som svenska flaggan hissas i Nato påminner Svenska Freds om kärnvapenhotet

PRESSMEDDELANDE: Samtidigt som svenska flaggan hissas i Nato påminner Svenska Freds om kärnvapenhotet

2024-03-11

Idag hissas den svenska flaggan vid Natos högkvarter i Bryssel. Svenska Freds finns på plats utanför Utrikesdepartementet för att påminna om kärnvapenhotet och att det inte finns någon garanti mot att kärnvapen förs in i Sverige. Svenska Freds välkomnar media till pressträff och symbolaktion.

Pressmeddelande 11 mars 2024.

– Nu när Sverige är fullvärdig medlem i en militärallians som bygger på kärnvapenavskräckning vill vi påminna om den humanitära katastrof som användningen av ett enda kärnvapen skulle innebära. Vi vill uppmärksamma allmänheten på att vi fortfarande inte har någon garanti för att kärnvapen inte kan föras in, transporteras inom eller utplaceras på svenskt territorium. För det krävs en lag och inte enbart politisk retorik, säger Kerstin Bergeå, ordförande för Svenska Freds.

Det betonas ofta att Nato inte har egna kärnvapen utan att dessa är USA:s, Storbritanniens och Frankrikes nationella tillgångar. Det är en grov förenkling av hur integrerat kärnvapen i själva verket är i alliansen. Sveriges regering har ställt sig bakom Natos kärnvapendoktrin som strävar efter alla medlemmars engagemang i planering och övning med kärnvapen även i fredstid.  Det betyder att Sverige till exempel kommer att delta i Nato:s Nuclear Planning Group där den kollektiva planeringen av om och hur kärnvapen skulle användas sker.

– Som nybliven medlem i Nato måste Sverige på alla sätt det går ta tydligt avstånd från kärnvapen och säkerställa att massförstörelsevapen inte används i vårt namn. Att avsäga oss att delta i Natos gemensamma planering och övning med kärnvapen är ett första självklart steg. Regeringen kan inte ignorera svenska folkets önskan om en kärnvapenfri värld, säger Kerstin Bergeå, ordförande för Svenska Freds.

Svenska Freds har under processen med den svenska Natoansökan lyft bristen på analys och debatt om medlemskapets potentiella negativa konsekvenser och risker. I början av året lanserade Svenska Freds rapporten Sverige i Nato som utreder konsekvenserna av ett svenskt Natomedlemskap, bland annat i fråga om kärnvapen på svenskt territorium och utländska baser i Sverige. Svenska Freds driver kraven att regeringen omgående:

 

  • Lägger fram en nationell lag som förbjuder kärnvapen på svenskt territorium både i freds- och krigstid, inklusive på eventuella framtida utländska militära baser i Sverige, i likhet med den i Natoländerna Finland, Litauen och Spanien.

 

  • I likhet med Norge, uttalar att Sverige inte kommer att delta i några övningar med, eller planering för användning av kärnvapen. 

 

  • Skriver in att inga kärnvapen får föras in, transporteras inom eller utplaceras på svenskt territorium, både i fredstid och i tider av kris eller krig, i det bilaterala militära avtal med USA som i vår röstas om i Riksdagen (DCA-avtalet), och som ger USA tillgång till 17 svenska baser och möjlighet till lagring av vapensystem  i Sverige. 

 

Pressträff med Svenska Freds ordförande Kerstin Bergeå kl.10.15 på Gustav Adolf torg. 

 

KONTAKT
Linnéa Petersson, Kommunikatör
linnea.petersson@svenskafreds.se, 070-763 48 57

Kerstin Bergeå, Ordförande
kerstin.bergea@svenskafreds.se, 070-954 05 13
Pressbild på Kerstin Bergeå finns här.