Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / SÄKERT – EN SPECIALUTGÅVA AV FREDSTIDNINGEN PAX

SÄKERT – EN SPECIALUTGÅVA AV FREDSTIDNINGEN PAX

2018-11-22

Pax specialutgåva Säkert breddar perspektiven på säkerhet och skiftar fokus. Vad är det som hotar oss och hur kan vi möta det?

Säkerhets- och försvarspolitik har traditionellt sett handlat om statens säkerhet och militära lösningar. Det föreställda hotet har varit en utomstående fiende och verktyget för att avvärja hotet ett avskräckande militärt försvar. Men innebär ett starkt militärt försvar av statens territorium nödvändigtvis att människor lever i säkerhet? Nu kommer Magasinet Säkert, en specialutgåva av Fredstidnigen Pax. Säkert breddar perspektiven på säkerhet och skiftar fokus. Vad är det som hotar oss och hur kan vi möta det?

Läs tidningen digitalt i sin helhet via issuu nedan, där du också kan ladda ner tidningen som pdf, eller läs ett urval av artiklarna separat på vår hemsida, länkar i innehållsförteckningen nedan!

Observera att Säkert har uppdaterats med aktuella siffror och faktauppgifter i december 2019.

Innehåll

Säkerhet – från militär till mänsklig

Avskräckningens och upprustningens återkomst – och hur vi mäter den

Att skapa en soldat

Att förstå det obegripliga våldet – och att förebygga det

Att låta Vättern vara i fred är säkerhetspolitik på riktigt

Klimatförändringarnas säkerhetsrisker

Rädda människor kan inte tänka

Privilegiet att definiera säkerhet

Bakom varumärket Försvarsmakten

Giv akt och bit ihop – långt kvar till jämställt försvar

EU – vart är vi på väg?

Att göra motstånd

Svenska vapen i krigets Jemen

Röster från Jemen