PAX: ATT LÅTA VÄTTERN VARA I FRED

Försvaret låter inte de boende vid Vättern "vara i fred". Ann-Sofie Andersson från Aktion Rädda Vättern berättar hur försvarets övningsverksamhet förstör natur och vatten och innebär ett hot mot säkerheten.

”Vi låter Sverige vara i fred. Allt för att ditt liv ska fortsätta precis som vanligt – i det öppna Sverige vi vant oss vid att leva i.” Budskapet möter mig från stora reklamtavlor när jag kliver av spårvagnen i Göteborg. Texten står över en bild med en flicka i en cykelbarnstol bak på sin förälders cykel. På väg till förskolan kanske? Och så uppmaningen: ”Se hur vi säkrar fred och frihet på forsvarsmakten.se”

Bilden och texten drabbar mig och det är säkert syftet: reklambyrån har velat nå just en som mig, med två egna flickor i förskoleåldern och en vardag fylld med logistik kring jobb, skjutsande och matlagning. Jag blir dock inte lugnad. Jag vet alltför väl vilka metoder det svenska försvaret använder i sitt arbete intill min bostad vid Vättern. På grund av dessa har jag inte haft många normala vardagar de senaste åtta åren.

2010 meddelades att flygövningsverksamheten vid Hammarens skjutmål ute i Vättern inte bara skulle intensifieras – utan tillsammans med Nato också kraftigt utökas. Om Försvarsmakten får som den vill ska beskjutningen rakt ner i sjön öka från dagens 1 000 till 69 000 skott om året. Jas-plan och andra stridsflyg ska flyga tusentals varv per år från Visingsö i söder upp till ön Jungfrun i norra Vättern. Den militära flygplatsen intill Vätterns strand vill femdubbla verksamheten i ett område kraftigt förorenat av giftigt brandskum. Försvarets materielverk, FMV, utökar sina provsprängningar med granater strax intill fiskeförbudsområden. Allt detta i en helt unik sjö, med ekosystem som beskrivs som säregna och, enligt dess Natura 2000-plan, förmodligen saknar motstycke i världen.

Vi som bor runt Vättern tvingades över en natt att försöka bli experter inte bara på PFAS-gifter och flyghaverier utan också på miljölagstiftningen. Hur är det möjligt att de tror sig få igenom detta? Vättern har ju alla miljöskydd som går att få i den svenska miljöbalken, inklusive de europeiska: Natura 2000, vatten-, fågel- art- och habitatdirektiven. Dessutom är det en av Sveriges viktigaste dricksvattentäkter som inom ett par decennier spås försörja inte bara vår region med vatten utan även Örebro- och delar av Stockholmsregionen.

Ta in paradoxerna: Vatten- och resursbrist i klimatförändringens spår leder till krig och konflikter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, lär oss i youtube-klipp att spara vatten för kriser. Samtidigt övar svensk försvarsmakt genom att skjuta sönder våra allra mest värdefulla, rödlistade ekosystem; organismer som behövs inte minst för att rena vattnet och behålla dess dricksvattenkvalitet. I stället för att leda säkerhetsarbetet kring miljöhoten, motverkar Försvarsmakten aktivt lagskärpningar.

Tidigt i processen, när nya bevarandeplaner tas fram och miljölagstiftning blir praktisk tillämpning, lägger Försvarsmakten in sitt veto mot formuleringar som äventyrar deras verksamhet i Vättern.

Miljöhoten och problem med vattenförsörjningen hör till de största säkerhetspolitiska riskerna. Försvaret måste bli en del av lösningen. Att låta Vättern vara i fred är ett av de viktigaste säkerhetspolitiska besluten den kommande regeringen måste fatta.

ANN-SOFIE OLAUSSON

Aktion Rädda Vättern

Aktion Rädda Vättern

Föreningen Aktion Rädda Vättern (ARV) arbetar för att skydda Vättern och Vätternregionen för nuvarande och kommande generationer. När försvaret 2010 ansökte om att kraftigt få utöka skjutningarna i Vättern gick startskottet för att organisera motstånd. Ett nätverk av grupper bildades i kommunerna runt sjön. 2013 bildade nätverket föreningen ARV som arbetar bland annat med remissvar, överklaganden, folkbildning och opinion. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden samt fristående från andra intresseorganisationer.

Foto: Mårten Bergkvist

Aktion Rädda Vättern uppmanar vår regering att ta ansvar för Vättern och vårt dricksvatten innan det är för sent! Skriv under uppropet här:

Pax nr 4 2018/Specialutgåva Säkert (uppdaterad i december 2019)