Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / SVENSKA FREDS KOMMENTERAR BUDGETPROPOSITIONEN 2022

SVENSKA FREDS KOMMENTERAR BUDGETPROPOSITIONEN 2022

2021-09-21

Svenska Freds ser med besvikelse på regeringens budgetproposition. Den är oansvarig och förbiser verkliga säkerhetshot och utmaningar.

av Maja Landin

Magdalena Andersson presenterade under måndagen regeringens budgetproposition för 2022. En budget där försvarssatsningar tar stor plats. 

Förra året fattade riksdagen ett försvarsbeslut som gäller mellan 2021-2025. Försvarsbeslutet innebar den största ekonomiska satsningen på totalförsvar i modern tid. Målet är en nivåökning med 40 procent till försvaret 2021-2024 i jämförelse med 2020. 

– Att chockhöja anslagen till det militära försvaret mitt i pandemi och klimatkris är direkt oansvarigt. De största säkerhetshoten och utmaningarna kan inte mötas militärt, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds och Skiljedomsföreningen

I budgetpropositionen för 2022 läggs nya skatteförslag fram som på sikt delvis ska  finansiera de ökade försvarsanslagen. Tanken är att en höjd skatt på alkohol och tobak och en förnyad källskatt delvis ska finansiera den rekordhöga satsningen på svenskt totalförsvar. 

– Det är en besvikelse att se att politiken har ett så snävt och kortsiktigt säkerhetsperspektiv. Det är dags att börja prioritera mänsklig säkerhet i såväl de politiska besluten som i statsbudgeten, säger Agnes Hellström.