Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / BESLUT OM SVENSKT NATOMEDLEMSKAP EN HISTORISK FELPRIORITERING

BESLUT OM SVENSKT NATOMEDLEMSKAP EN HISTORISK FELPRIORITERING

2023-03-22

Detta är ett pressmeddelande från den 22/3 2023. 

Idag fattar riksdagen beslut om svenskt medlemskap i militäralliansen Nato. Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har under förra årets process gång på gång och som en av få kritiska röster i debatten lyft att det finns stora problem med detta beslut och vidhåller att säkerhet och långsiktigt hållbar fred inte skapas genom polariserande militära allianser och ytterligare militär upprustning. 

Det är en historisk felprioritering att riksdagen idag röstar för ett svenskt Natomedlemskap. Beslutet bidrar till ökade spänningar, upprustning och militarisering i en tid då vi behöver det motsatta. Ett Natomedlemskap kommer med en ökad acceptans för kärnvapen, vapenexport till allt fler odemokratiska stater och med en ytterligare ökad upprustning som tar resurser från viktiga funktioner i samhället,  säger Kerstin Bergeå, ordförande för Svenska Freds. 

På bara lite mer än 2 månader (8 mars – 16 maj) svängde den socialdemokratiska regeringen helt i Natofrågan. Den korta tiden, bristen på analys och en ensidig debatt lade en svag grund för den svajiga resa in i Nato som Sverige hittills gjort.

– Detta är ett beslut som kommer att få ofantligt stora konsekvenser som vi bara börjat se vidden av. Sverige är till exempel på väg in i en kärnvapenallians utan att det gjorts tillräcklig analys av vad detta innebär. En grundlig analys av konsekvenserna samt en gedigen och demokratisk debatt borde ha varit en självklarhet i en så viktig fråga, istället för att på ett mycket förhastat och oansvarigt sätt hasta in i Nato, säger Kerstin Bergeå, ordförande för Svenska Freds.  

I regeringens proposition står att Sverige även som Natomedlem kan fortsätta främja grundvärden i svensk utrikes- och säkerhetspolitik, stå upp för folkrätt, mänskliga rättigheter och jämställdhet och vara en stark röst för rustningskontroll, nedrustning och icke-spridning. Svenska Freds budskap är att regering och riksdag behöver säkra att dessa viktiga grundvärden värnas genom att Sverige tydligt slår fast att Sverige ska:

  • ansluta sig till FN:s konvention om förbud mot kärnvapen. 
  • instifta en nationell lag som förbjuder kärnvapen på svenskt territorium i freds- och krigstid.
  • säkerställa att Natomedlemskapet inte ska tillåtas urvattna det svenska regelverket för krigsmaterielexport genom att ta särskilt hänsyn till alliansen eller dess medlemmar i bedömningen.
  • arbeta för brådskande reformer i syfte att förbättra insynen och ansvarsutkrävandet i Nato. 
  • utforma en tydlig och stark fredspolitik där konfliktförebyggande, diplomati och bistånd är centrala verktyg och därmed se till att  arbetet för nedrustning och fred inte blir tomma ord.

Svenska Freds eget remissvar till regeringens promemoria om Natomedlemskapet finns att läsa här

Kontakt:

Maja Landin

Pressekreterare

maja.landin@svenskafreds.se

070-763 48 57

Kerstin Bergeå

Ordförande

kerstin.bergea@svenskafreds.se

 070-954 05 13

Pressbild på Kerstin Bergeå finns tillgänglig att ladda ner här. Fotograf: Johan Tengberg.

LÄS MER OM NATO OCH SVERIGE


Bild från aktion utanför sveriges riksdag den 22/3 2022. Fotograf: Axel Dagman/Svenska Freds