Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / REPLIK: JERNECK UNDERMINERAR DET DEMOKRATISKA SAMTALET

REPLIK: JERNECK UNDERMINERAR DET DEMOKRATISKA SAMTALET

2022-04-29

Ledarskribenter har en större frihet än journalister att uttrycka sin ståndpunkt i text. Men att som Jerneck fabricera påståenden, klumpa ihop olika aktörer och därefter dra felaktiga och misstänkliggörande slutsatser, är oprofessionellt och ohederligt, oavsett om skribenten är journalist eller inte. Det är ännu ett exempel på de allvarliga försök som återkommande görs för att underminera röster för fred och nedrustning.

av Miriam Refai

Publicerad på Expressen.se 29/4

I en ledare den 11 april med rubriken ”Tokvänstern ser nazister överallt – men blundar för krigsbrott” antyder Linda Jerneck att bland annat jag och Svenska Freds är ”Putins svenska apologeter” som blir ”nyttig idiot åt Putin”. Anledningen är att jag enligt Jerneck “anförde Azov som ett skäl mot att Sverige ska skicka vapen till Ukrainas försvar”, i ett samtal vi båda medverkade i på Kulturhuset i Stockholm 

Svenska Freds har upprepat fördömt den ryska folkrättsvidriga invasionen och samtidigt lyft flera risker med svenska vapenleveranser men har, varken på Kulturhuset eller i något annat sammanhang “anfört Azov som ett skäl mot att skicka vapen”. Jerneck har infört en rättelse i texten, som nu istället länkar till en artikel på vår hemsida. I den lyfts att svenska pansarvärnsrobotar, levererade av Storbritannien och utvecklade av Saab, har hamnat hos såväl ryska styrkor som hos Azovbataljonen. I samma text framgår att anklagelserna som sprids av Ryssland om att Ukraina styrs av nynazister, bevisligen är fel. 

Det är varje lands rätt att försvara sig vid en invasion, enligt internationell rätt. Enligt internationell rätt bör även vapen till en krigszon överföras med stor försiktighet. När snabba beslut fattas i ett känsloladdat läge är det viktigt att lyfta de aspekterna i debatten. Sverige har i enlighet med FN:s vapenhandelsfördrag (ATT) ett ansvar att göra en grundlig riskanalys för att säkerställa att de vapen vi överför till Ukraina och till andra länder inte hamnar i fel händer, varken nu eller i framtiden. I en sådan riskanalys är väpnade gruppers historia relevant, samt hur vapnen kan komma att användas längre fram. Att helt blunda för de riskerna är oansvarigt. 

Ledarskribenter har en större frihet än journalister att uttrycka sin ståndpunkt i text. Men att som Jerneck fabricera påståenden, klumpa ihop olika aktörer och därefter dra felaktiga och misstänkliggörande slutsatser, är oprofessionellt och ohederligt, oavsett om skribenten är journalist eller inte. Det är ännu ett exempel på de allvarliga försök som återkommande görs för att underminera röster för fred och nedrustning. Ett tillvägagångssätt som riskerar att kväva demokratiska samtal och nödvändig debatt om exempelvis risker med vapenexport och en svensk Natoanslutning. 

Samtalet på Kulturhuset som Jerneck initialt refererade till var tänkt att vara inlyssnande, snarare än en debatt. Flera saker Jerneck sa höll jag med om. Exempelvis att det bästa sättet att få slut på våldet är att Putin drar tillbaka sina trupper och att Sverige stoppar handeln av gas och olja från Ryssland. Vi båda demonstrerade även såväl mot USAs invasion av Irak 2003 och mot Putins invasion av Ukraina 2022. 

Svenska Freds är en partipolitiskt obunden fredsförening som just nu försöker nyansera en oerhört snäv debatt. Att Jerneck med påhittade argument försöker underminera det demokratiska samtalet är djupt beklagligt. Det säger mycket om debattklimatet just nu.

Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds