Home / Upptäck / Vapenexport / KOMMENTAR: SVENSK VAPENEXPORT TILL UKRAINA

KOMMENTAR: SVENSK VAPENEXPORT TILL UKRAINA

2022-02-28

Även om Sverige inte går in med personal innebär exporten att Sverige bidrar militärt till konflikten. Att bistå Ukraina med vapen försvagar därmed Sveriges möjligheter att vara en röst för medling och diplomati.

Under måndagen den 28 februari fattar Sveriges riksdag beslut om att skicka krigsmateriel och utrustning till Ukrainas armé. 

Frågan är inte enkel. Vi känner med Ukrainas folk och den fruktansvärda situation de befinner sig i och vi hör deras rop på hjälp. Vi är förbannade och vi vill göra allt för att få stopp på den ryska krigföringen. Den ryska invasionen är en oförsvarlig folkrättsvidrig attack. Att i detta läge vilja skicka vapen är en förståelig reaktion. Trots allt detta tycker vi att det är fel beslut att fatta. Här förklarar vi varför. 

Det finns ingen militär lösning på kriget i Ukraina

Ryssland är en av världens starkaste militärmakter. Det är inte troligt att de 5000 pansarskott av engångsvapentypen AT4 (m/86) som föreslås skickas från Sverige kommer att innebära någon avgörande skillnad för styrkeförhållandet mellan de ryska och ukrainska styrkorna. Samtidigt är detta ett beslut som får konsekvenser både på kortare och längre sikt.

Bara en massiv militär insats från Nato och USA skulle ha kapacitet att bemöta de ryska styrkorna. Det finns starka anledningar till varför detta inte ännu föreslagits och varför USA meddelat att de inte kommer att skicka trupper till Ukraina. Riskerna skulle vara enorma, och med den eskalering av konflikten som det skulle innebära kommer också riskerna för att Putin gör verklighet av sina hot om kärnvapenanvändning. Det är inte vägen framåt. 

Även om Sverige inte går in med personal innebär exporten att Sverige bidrar militärt till konflikten. Att bistå Ukraina med vapen försvagar därmed Sveriges möjligheter att vara en röst för medling och diplomati.

Svensk vapenexport går regelbundet till länder i krig och väpnad konflikt. 2020 gick till exempel 20 procent av exporten till länder i den saudiledda koalitionen som krigar i Jemen – något som motiveras med att den svenska vapenindustrin behöver beställningar i en omfattning som överstiger det svenska försvarets behov. Att överföra vapen för att aktivt stödja en sida i en väpnad konflikt, som det är tal om här, är dock någonting som bryter mot svensk praxis om att inte använda vapenexport som utrikespolitiskt verktyg. Detta är ett exceptionellt läge, men vi ser ändå med stor oro på vad det kan leda till att denna dörr nu öppnas. 

Detta bör regeringen göra nu: 

– Fortsatt införa och upprätthålla sanktioner. Vi stödjer införandet av sanktioner riktade mot den ryska ledningen och eliten. 

– Stödja alla diplomatiska samtal och initiativ. Sverige och världen måste göra allt i sin makt för att se till att det finns så bra förutsättningar som möjligt för att de samtal som förs kan leda till eldupphör och fortsatta diplomatiska samtal mot ett fredsavtal.

– Se över handelsrelationerna med Ryssland samt avsluta handeln med gas och olja.

– Öka demokratistödet till Ryssland. Sverige har sedan mitten av 00-talet halverat sitt stöd till ryska MR- och demokratiaktivister. Idag är stödet bara drygt 50 miljoner kronor per år. Att jämföras med det krigsmateriel och den militära utrustning som nu överförs som rapporteras kosta 400 miljoner kronor. Enda vägen framåt är ett mer demokratiskt Ryssland och detta stöd är en fråga om allas vår säkerhet. Sverige bör omedelbart öka demokratibiståndet till Ryssland och ge sitt stöd till dem som hotas och fängslas som följd av att de protesterar mot Putins krig.

– Ta emot dem som flyr. Sverige bör förbereda sig på att ta emot de människor som flyr kriget. Här kan vi visa vår solidaritet och vårt stöd, något som vi redan ser prov på. Att stänga gränserna eller hänvisa till Sveriges migrationspolitik 2015 är att svika Ukrainas folk. Sverige bör självklart även erbjuda skydd åt ryska desertörer som inte vill vara del av kriget.

– Avsluta importen av uran. Vi välkomnar statliga Vattenfalls besked om att de stoppar de planerade leveranserna av uran från Ryssland till svenska kärnkraftverk tills vidare. Detta beslut måste bli permanent. Sverige har under många år köpt uran från det ryska företaget Rosatom som är statligt kontrollerat och som också utvecklar Rysslands kärnvapen

– Pausa alla militära övningar. Sverige övar denna vecka tillsammans med det amerikanska försvaret i Älvdalen. Denna sorts övningar riskerar att höja konfliktnivån och spänningarna. I detta läge bör alla militära övningar i vårt och Rysslands närområde pausas.  

Detta kan vi alla göra: 

– Demonstrera och visa vårt stöd till Ukrainas folk och som i Ryssland och på andra ställen protesterar mot kriget med stora personliga risker.

– Förbereda oss för att ta emot de flyktingar som kommer.

– Förbereda oss på och acceptera de konsekvenser som sanktioner och andra åtgärder kan få för oss i Sverige.

– Höra av oss till regering och riksdag och i en respektfull ton berätta vad vi tycker Sverige bör göra.

– Bidra till insamlingar som går till direkt stöd till Ukrainas folk och ta ställning för de långsiktiga lösningarna: investeringar i fred, nedrustning och mot militarism. Kriget är anledningen till varför Svenska Freds arbetar för hållbar fred och den förödelse vi ser nu är det vi dagligen kämpar emot. Här kan du bli medlem. 

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. Vi arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker.