NY RAPPORT: FÖRSVARETS KLIMATPÅVERKAN ÄR ETT SÄKERHETSPROBLEM

Klimatförändringarna är ett av vår tids mest akuta säkerhetshot. Trots det får Försvarsmakten, Sveriges näst största myndighet, frikort från styrning och krav på redovisning av sin klimatpåverkan. Det framkommer i rapporten “Frikortet - en granskning av Försvarets klimatarbete” som Svenska Freds släpper idag den 9 september.

– Att Försvarsmakten – Sveriges näst största myndighet – inte granskas hårdare är helt orimligt. Stora militära utsläpp kan öka osäkerheten genom att bidra till ökade klimatförändringar, och motverka Sveriges klimatarbete, säger Agnes Hellström, ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Den nya rapporten visar att Försvarsmaktens klimatpåverkan länge gått under radarn eftersom myndigheten, trots att den utsetts till en av 26 särskilt utvalda miljömålsmyndigheter, är undantagen den miljöledningsförordning (2009:907) som ska säkra att svenska myndigheter bidrar till att uppnå Sveriges klimatmål. 

Rapporten visar också att: 

  • Enbart Försvarets utsläpp för inrikes transporter motsvarar en tredjedel av det svenska inrikesflyget, enligt SCB. Detta i en tid med förhållandevis låg militär aktivitet. Hur utvecklingen kommer att se ut när Försvaret de närmaste åren får en historisk budgethöjning återstår att se.
  • Försvarsmaktens miljö- och klimatarbete inte granskas av Naturvårdsverket som andra myndigheter. Exempelvis behöver Försvaret inte rapportera in data till Naturvårdsverket vilket gör att uppgifter om myndigheten som regel saknas i officiella sammanställningar om Sveriges klimatpåverkan.
  • Försvarsmakten har ett eget, internt, miljömålssystem med stora brister. Bland annat saknas det ett uttalat mål om att minska utsläpp av växthusgaser och det finns ingen data om myndighetens totala utsläpp eller samlade klimatpåverkan. 

Just nu genomför Naturvårdsverket en statlig översyn av vilka myndigheter som ska inkluderas i miljöledningssystemet. Översynen ska lämnas till regeringen den 30 september. 

– Nu måste regeringen inkludera Försvarsmakten i den översyn av miljöledningen som pågår. Dessutom behövs en utredning av försvarssektorns totala påverkan på klimatet. Om det ska finnas en rimlig chans att bromsa den globala uppvärmningen är det ohållbart att ge undantag till så stora aktörer som Försvarsmakten, säger Agnes Hellström.

Ladda ned rapporten “Frikortet – en granskning av Försvarets klimatarbete” här.

Kontakt:

Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds:

0709-540513, agnes.hellstrom@svenskafreds.se  

Ingrid Heller, pressekreterare: 

0707-63 48 57,  ingrid.heller@svenskafreds.se

 

Mer information:

För hållbar fred krävs hållbar klimat