Home / Upptäck / Försvars- och Säkerhetspolitik / FREDSAKADEMIN: UNGAS ENGAGEMANG STÄRKER FREDSARBETET

FREDSAKADEMIN: UNGAS ENGAGEMANG STÄRKER FREDSARBETET

2021-04-14

I en tid då säkerhetspolitiken handlar mer om nationell säkerhet och militär upprustning än internationell solidaritet och mänsklig trygghet så behövs de fredliga alternativen mer än någonsin. Fredsakademin står för de alternativen.

Unga som berörs av att värnplikten har återaktiverats ställs inför en snäv förståelse av säkerhet och hur de kan bidra i säkerhetsarbetet. För ett säkrare samhälle krävs en bredare horisont för vad vi ser som möjligt att förändra. Syftet med Fredsakademin är därför att stärka ungas handlingsutrymme genom att etablera ett forum för samtal, aktivism och kunskapsutbyte. Fredsakademin grundas för och med ungas kompetens och vilja till delaktighet i hållbar fred och säkerhet, inte av plikt.

Fredsakademin är i uppstart och just nu byggs grunden som består av en ledarskapsutbildning. En digital plattform och en satsning för gymnasieskolor där de utbildade ledarna håller workshops med elever som berörs av värnplikten. Men detta är bara början. Vad Fredsakademin blir framöver formas även till stor del av de unga som är med. Thea Pettersson, projektledare, och Rebecka Lindholm Schulz, engagemangssamordnare, är de drivande personerna bakom uppbyggandet och utvecklingen av Fredsakademin tillsammans med Svenska Freds ordförande Agnes Hellström.

SEXTIOFYRA DELTAGARE

I slutet av februari blev det äntligen start för utbildningen som pågår fram till maj. Utbildningens första termin är därmed igång, där unga mellan 18–28 år från norr till söder blir ledare inom freds- och säkerhetsfrågor. Under utbildningen utvecklar deltagarna sitt praktiska ledarskap genom träning i workshopmetodik samt process- och samtalsledning. Redan nu vid första tillfället var antalet sökande fler än som kunde erbjudas plats. Nästa utbildning kommer att genomföras i höst och ansökan öppnar i september.

LANSERING I MAJ

I maj lanseras första versionen av Fredsakademins digitala plattform. Fredsakademin.se är tänkt att fungera som en samlingspunkt för unga personer som är engagerade i fred- och säkerhetsfrågor. Den digitala plattformen kommer att utvecklas under året men den första versionen kommer redan i april. Den kommer bland annat att innehålla en utbildningssida för ledarskapsutbildningen och ett metodmaterial för gymnasielärare vars elever berörs av värnplikten. Den digitala plattformen vidareutvecklas sedan i takt med att Fredsakademin växer.

”Det är inspirerande att höra ungas perspektiv på frågor om fred och säkerhet och att få möjlighet att fånga upp deras engagemang genom att visa hur deras arbete kan bidra till en fredligare värld”

– Rebecka Lindholm Schulz,engagemangssamordnare

Det är väldigt kraftfullt att se unga med ett driv lära sig nya metoder som de kan applicera i sin vardag och lära sig ett nytt språk som stärker deras förståelse av hur de bidrar till förändring.

– Thea Pettersson, projektledare