Home / Upptäck / Fred och Säkerhet / RIS TILL MORGAN JOHANSSON, ROS TILL HANS BLIX

RIS TILL MORGAN JOHANSSON, ROS TILL HANS BLIX

2020-05-29

Nu är årets andra RIS- och ROS utsedda. Den här gången går RIS till Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister. ROS går till Hans Blix, tidigare utrikesminister och diplomat inom FN.

RIS- och ROS-kort från Svenska Freds.
RIS- och ROS-kort från Svenska Freds.

Spridningen av covid-19 har skakat om världen. För krigsdrabbade länder som Jemen, med kollapsad sjukvård, riskerar pandemin att leda till ytterligare mänskligt lidande. FN:s generalsekreterare António Guterres har därför uppmanat till global vapenvila. Pandemin gör det tydligt att vi måste ställa om från militärt försvar till att stärka samhällens motståndskraft genom satsningar på mänsklig säkerhet. I tid av kris är det extra viktigt att fortsätta arbetet för en fredligare värld.

ROS till Hans Blix

Vår ROS går därför till Hans Blix, tidigare utrikesminister och diplomat inom FN. I en intervju med Svenska Dagbladet i april ifrågasatte han militär upprustning genom sitt uttalande ”Världen satsar mer än 1 700 miljarder dollar om året – vi talar alltså om dollar – till beredskap för att förhindra militära anfall. Jämför den summan med beredskapen för att möta en pandemi. Nu står vi här med corona och har inte ens tillräckligt med plastförkläden”. Han lyfte också att de största hoten, klimatförändringarna och kärnvapenarsenalerna, inte kan mötas genom militär avskräckning. Hans Blix visar med sina uttalanden att det krävs en omfördelning av resurser och att fred nås bäst genom diplomati och avspänning.

RIS till Morgan Johansson

RIS går till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) som ansvarig minister för svensk vapenexport. Sverige levererade nyligen radar- och stridsledningssystemet GlobalEye till Förenade arabemiraten som ingår i den saudiledda koalition som krigar i Jemen. Detta trots den svenska regeringsöverenskommelsen som säger att vapenexport till krigförande icke-demokratier i Jemen inte ska godkännas. GlobalEye skulle kunna användas för att upprätthålla den blockad som hindrar mat och förnödenheter från att nå civilbefolkningen. Svensk vapenexport legitimerar de krigande parternas agerande. Vi uppmanar Morgan Johansson att omedelbart verka för att stoppa all krigsmaterielexport till de stridande parterna i Jemen.

Bli en påtryckare för fred!

Ditt stöd är otroligt viktigt. Genom att vara påtryckare för fred är du med i kampen för hållbar fred i världen. Årsavgiften är 60 kronor, här kan du läsa mer om hur du blir en påtryckare för fred.