Home / Upptäck / Vapenexport / PRESSMEDDELANDE: FORTSATT SVENSK VAPENEXPORT TILL DE STRIDANDE PARTERNA I JEMEN

PRESSMEDDELANDE: FORTSATT SVENSK VAPENEXPORT TILL DE STRIDANDE PARTERNA I JEMEN

2019-03-14

Vapenexport till diktaturer fortsätter trots demokratikriterium

Idag överlämnade myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP) statistik för Sveriges export av krigsmateriel under 2018 till regeringen. Statistiken visar att vapenexporten har ökat med 1 procent jämfört med 2017. Enligt Svenska Freds sammanställning gick 24 procent av den faktiska exporten till icke-demokratiska länder varav sex är inblandade i konflikten i Jemen.

– Även om ISP uppger att inga nya affärer till Saudiarabien och Förenade arabemiraten har beviljats så fortsätter Sverige att exportera krigsmateriel till båda länderna genom följdleveranser till tidigare beviljade affärer. Det är djupt problematiskt att vapenexporten fortsätter till icke-demokratier och särskilt till den saudiledda koalitionen som deltar i kriget i Jemen, säger Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Koalitionens bombningar har lett till en av världens värsta humanitära kriser. I statistiken för 2018 återfinns sex av de odemokratiska stater som deltagit i kriget i Jemen: Saudiarabien, Förenade arabemiraten, Jordanien, Kuwait, Bahrain och Qatar.

Punkt 70 i den så kallade Januariöverenskommelsen mellan S, MP, C och L slår fast att de fyra partiernas principiella inställning är att inte godkänna vapenexport till ickedemokratier som deltar militärt i Jemenkonflikten så länge konflikten pågår.

– Det lät som ett kraftfullt och positivt ställningstagande från de fyra partierna när det presenterades men än så länge har vi inte fått någon klarhet i om det kommer göra någon praktisk skillnad för exporten eller om så kallade följdleveranser ändå kommer att fortsätta tillåtas till dessa länder, säger Agnes Hellström.

Den faktiska svenska vapenexporten under 2018 uppgick till cirka 11,4 miljarder kronor, en ökning med cirka 1 procent jämfört med året innan. De största mottagarländerna 2018 var Brasilien, Pakistan, Indien, Ungern och USA. Sedan början av 2000-talet har den totala vapenexporten mer än tredubblats enligt Svenska Freds sammanställning.

För mer information kontakta:
Agnes Hellström, ordförande för Svenska Freds, 0709 540 513, agnes.hellstrom@svenskafreds.se

Kajsa Sörman, projektledare på Svenska Freds 0734 441 986, kajsa.sorman@svenskafreds.se

Galleri