AKTION: STOPPA VAPENEXPORTEN TILL JEMEN

Vi vet att det går att stoppa svensk vapenexport till Jemen. Skriv och skicka våra argument till ansvariga politiker här!

Foto: Almigdad Mojalli/VOA

Mejla ansvariga politiker

Skicka ett mejl till de ansvariga politikerna nu om du vill se ett omedelbart stopp av vapenexporten till Förenade arabemiraten och Saudiarabien som krigar i Jemen.

Kriget i Jemen

Sedan krigets start 2015 har Sverige exporterat krigsmateriel till sex av åtta parter i den saudiledda koalitionen, vars bombningar av Jemen har lett till vad FN kallar världens värsta humanitära kris. Ett av de krigförande länderna, Förenade arabemiraten, var största mottagare av svensk krigsmateriel 2020 och hela 20 procent av den totala exporten gick till de stridande parterna. Den svenska vapenexport till kriget är mer än 17 gånger så stor nu som när bombningarna inleddes, detta trots att civila dödas, skadas och svälter ihjäl, när koalitionen som del av sin strategi attackerar civila mål.

Ett halvår efter att Förenade arabemiraten gick in i kriget i Jemen, i november 2015, fick Saab ett kontrakt på radar- och stridsledningssystemet GlobalEye för ett värde av tio miljarder kronor till landet. Därefter har ytterligare en försäljning av två radar- och stridsledningssystem godkänts till landet så sent som i december 2020. Saudiarabien, som har gått från att vara en storkund av svenska vapen till en jämförelsevis mindre sådan de senaste åren, fick under 2020 två nya tillstånd för vapenexport beviljade. Dessa tillstånd är helt nya, det vill säga inte del av någon tidigare godkänd vapenaffär . Enligt den franska grävorganisationen Disclose, som publicerat läckta dokument från den franska underrättelsetjänsten, ingår Saabs radar- och stridsledningssystem Erieye och patrullbåtar från Swedship Marine i den saudiska krigföringen i Jemen. Vapen och militär materiel exporteras för att användas, också de svenska.

Det går att förändra

Ansvarig minister Morgan Johansson har konsekvent hänvisat till att det är myndigheten ISP som fattar besluten och till att långtgående avtal gör det svårt att avbryta leveranserna. Det är sant att det svenska systemet ger vapenindustrins intresse av stabilitet hög prioritet men systemet saknar inte politiskt handlingsutrymme. ISP lyssnar på politiska uttalanden och regeringen har också möjlighet att begära att ISP lämnar över affärer som handlar om till exempel ett visst mottagarland till regeringen för beslut. Det är just för att regeringen ska ha möjligheten att fatta beslut i särskilt viktiga fall. Det borde de självfallet göra med affärer som är så kontroversiella som de till de krigförande parterna i Jemen.

Beslutet den 15 oktober 2019 om att stoppa all svensk vapenexport till Turkiet är ett tydligt bevis på att Sverige har alla möjligheter att stoppa vapenexporten – om den politiska viljan finns. Vi förväntar oss nu att samma beslut fattas för den omfattande vapenexport som står på tur till Förenade Arabemiraten, Saudiarabien och kriget i Jemen.

I det så kallade Januariavtalet tog S, MP, C och L ställning emot vapenexport till ickedemokratier som deltar militärt i Jemen. Detta ställningstagande har dock ännu inte resulterat i någon förändring i praktiken. Skriv under och skicka till ansvariga politiker här!

Vi kräver:

  • Ett omedelbart stopp för all krigsmaterielexport från Sverige till den saudiledda koalitionen, inklusive följdleveranser. Detta kan ske, helt utan några lag- eller regeländringar, genom att regeringen begär att ISP lämnar över alla ärenden som handlar om export till dessa länder till regeringen för beslut.
  • Att tillståndet för Saabs leverans av radarsystemet Globaleye till Förenade arabemiraten dras tillbaka så att den saudiledda koalitionens militära förmåga inte ökar ytterligare. Likaså gällande de två nya avtalen om vapenexport till Saudiarabien.
  • Att regeringen aktivt, inom EU och FN, driver att även andra vapenexporterande länder gör denna markering och stoppar sin export. Inom Europeiska rådet har Sverige möjlighet att driva att EU inför ett vapenembargo mot de krigförande parterna. Skriv under och skicka till ansvariga politiker här!