Home / Upptäck / Vapenexport / DE DRABBADE BETALAR PRISET FÖR VÅR VAPENEXPORT

DE DRABBADE BETALAR PRISET FÖR VÅR VAPENEXPORT

2018-09-25

Zebulon Carlanders argument för att vapenexport är moralisk handlar inte om rätt och fel utan om huruvida vapenexporten är lönsam eller inte.

Slutreplik i Aftonbladet den 20 september

Zebulon Carlander på Fria Moderata Studentförbundet svarar den 18 september, på den debattartikel där vi lyfte den svenska vapenexportens stora risker och problem. Vi frågade om det var moraliskt att exportera krigsmateriel. Är det moraliskt att exportera vapen till diktaturer som förtrycker sin befolkning och skapar stor osäkerhet både inom sitt land och i andra länder? Till länder som bombar begravningar och skolbussar i uppenbar strid med krigets lagar? Under lång tid har vi arbetat hårt för att vapenexporten till ickedemokratier, länder i väpnad konflikt och länder som bryter mot mänskliga rättigheter helt stoppas.

Zebulon Carlander skriver att vapenexport inte är omoraliskt. De argument Carlander lyfter fram för sin sak handlar dock inte alls om moral – om rätt och fel – utan om att exporten är viktig för krigsmaterielindustrin i Sverige och ger säkerhet i en värld med ökade spänningar. Att vapenexporten är viktig för den industri som, med hjälp av omfattande statligt stöd, tjänar stora pengar på den är inte konstigt. Mycket som är fel går att tjäna pengar på. Att understödja världens odemokratiska krafter med militär materiel gör oss dock inte säkrare. Tvärtom ökar militära satsningar spänningarna och de enorma summor som varje år läggs på militär upprustning tar både fokus och resurser från viktiga delar av samhället som inte tilldelats samma status och prioritet.

Det höga priset för vapenhandeln får de drabbade av krigen och förtrycket betala, inte vi. De som inte får rösta, de som inte har makt, de som inte längre har ett hemland de kan eller får leva i. Det är denna aspekt som gör att frågan handlar om moral. Det är för, och tillsammans med, alla de människor som kämpar för hållbar fred som vi fortsätter protestera emot den globala och svenska vapenhandeln. För att det är rätt.

AGNES HELLSTRÖM

Ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen