PRESSMEDDELANDE: SAABS LEVERANS AV GLOBALEYE TILL UAE VISAR PÅ TYDLIG DUBBELMORAL

Det svenska vapenföretaget Saab meddelade igår i ett pressmeddelande att det levererat radar- och stridsledningssystemet Globaleye till Förenade arabemiraten. Leveransen gäller det första av tre system som Förenade arabemiraten beställt. Att leveransen genomförts går helt emot ställningstagandet mot vapenexport till stridande parter i Jemen som fanns med i det så kallade januariavtalet.

Pressmeddelande 2020-04-30

– Att regeringen fortsätter tillåta svensk vapenexport till diktaturen Förenade arabemiraten, som är en av de stridande parterna i kriget i Jemen, är djupt upprörande och ett tydligt tecken på den omfattande dubbelmoral som präglar svensk vapenexportpolitik, säger Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Globaleye kan användas i den brutala krigföringen i Jemen – till exempel för att upprätthålla den blockad av bland annat mat och förnödenheter som starkt bidragit till vad FN kallar världens värsta humanitära kris. Tidigare i april rapporterades om det första fallet av covid-19 i Jemen. Ett land där 80 procent av befolkningen redan är i behov av humanitär hjälp. Saudiarabien har köpt en föregångare till Globaleye, Erieye. Läckta dokument från fransk underrättelsetjänst har visat att detta system används av Saudiarabien i Jemen. Leveransen till Förenade arabemiraten är del av en affär som ingicks 2015 till ett värde av över 12 miljarder kronor.

Att Globaleye nu levereras visar tydligt att det svenska regelverket för vapenexport, i vilket bland annat ett demokratikriterium infördes 2018, inte stoppar vapenhandel med krigförande länder eller diktaturer.

Inte heller det så kallade januariavtalet – som ligger till grund för regeringssamarbetet mellan S, MP, C och L -har lett till något stopp. Överenskommelsen innehåller en punkt om vapenexporten till de stridande parterna i Jemenkriget. I punkt 70 står att “de fyra partiernas principiella inställning är att inte godkänna vapenexportaffärer till ickedemokratiska länder som deltar militärt i Jemenkonflikten så länge konflikten pågår. Regeringen ska pröva ärenden utifrån gällande lagstiftning.” 2019 var Förenade arabemiraten det tredje största köparlandet av svensk krigsmateriel.

– Vill regeringen stå på de drabbades sida måste den ta sitt ansvar och stoppa all export av krigsmateriel till Förenade arabemiraten och de andra stridande parterna i Jemen. Det är fullt möjligt och handlar om politisk vilja. Allt annat är ett stort svek mot Jemens hårt prövade befolkning, säger Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

2015-2019 har svensk krigsmateriel till ett värde av 2,2 miljarder kronor tillåtits exporteras till den saudiledda koalitionen i Jemen, 1,5 miljard under 2019.

Läs mer

Slutsats efter 11 månader: punkt 70 betyder ingenting 

Intervju med Afrah Nasser: Sveriges roll i Jemen är väldigt motsägelsefull

Nära en tredjedel av vapenexporten 2019 till diktaturer

Kontakt

Linda Åkerström
Ansvarig för nedrustningsfrågor
070-763 48 51

Ingrid Heller
Pressekreterare
070- 763 48 57